Promotie P.N.G. (Poeti) Akbar

Promotor

Prof.dr. J. Edelenbos

Co-promotor

Dr. A.R. Jachnow

Datum
vrijdag 12 jun 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 12 juni 2020 verdedigt P.N.G. Akbar haar proefschrift, getiteld: ‘The Role of Place-making in Urban Informal Settlements. A Study of Indonesian Kampungs’.

Net als bij andere steden in de ontwikkelde wereld heeft het gebruik van place-making voornamelijk gediend als een middel voor herontwikkeling en herbestemming van gebieden, met name die als problematisch worden ervaren, en is steeds populairder geworden in Indonesië. Er zijn in Indonesië volksbewegingen die al meer dan decennialang kunst- en cultuurfeesten in stedelijke kampungs houden. Place-making door middel van kunst- en creatieve festivals is gebruikt in de hoop de esthetische aantrekkingskracht van de kampungs te verbeteren, om voor de bewoners nieuwe kansen te creëren om creatieve oplossingen te ontwikkelen die relevant zijn voor hun buurt en het bestaande erfgoed van de gemeenschap, en om de lokale identiteit te versterken om de kampungs te beschermen tegen de dreigende sloop. Het is echter nog steeds onduidelijk of place-making daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de verbetering van de sociale aspecten van de kampung-bewoners. Daarom is het hoofddoel van het onderzoek om de rol van place-making te begrijpen door middel van reguliere en tijdelijke praktijken op het gebied van lokale empowerment, identiteit, sociale binding en kwaliteit van leven van bewoners in Indonesische stedelijke informele nederzettingen.

Vervolgens onderzoeksontwerp gevolgd waarin een sequentieel en verklarende mixed method aanpak centraal staat, bestaande uit kwantitatieve gegevens in de eerste fase en kwalitatieve gegevens in de tweede fase. De kwantitatieve methode bestaat uit enquêtes afgenomen bij 227 willekeurig geselecteerde huishoudens in twee informele nederzettingen, Kampung Bustaman en Kampung Dago Pojok. Om de antwoorden van de bewoners beter te begrijpen, worden 37 interviews met de respondenten van de enquête en interviews met vertegenwoordigers van de lokale organisatie gehouden.

Tot slot heeft deze studie haar doel bereikt om de rol van place-making als sociaal proces in stedelijke informele nederzettingen te verklaren en in hoeverre dit proces zou kunnen bijdragen aan het sociale en openbare leven van informele inwoners, met name in de ontwikkelende context. De huidige bevindingen hebben de vele interconnecties tussen plaatsen en hun gebruikers, tussen hulpbronnen en tussen resultaten verklaard.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen