Promotie Q. (Qiong) Gong

Promotor

Prof.dr. M.S.S.E. Janssen

Co-promotor

Dr. M.N.M. Verboord

Datum
donderdag 9 jan 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 9 januari 2020 verdedigt Q. Gong haar proefschrift, getiteld: ‘Social Media Use, Media Credibility and Online Engagement Among Young Adults in China’.

De explosieve groei van dit element van diversiteit of heterogeniteit in online verspreide informatie, roept vragen op over welke perceptie jongvolwassenen hebben van informatie die zij krijgen via de media in het algemeen, zowel traditionele als sociale media. Hoe is de mediaconsumptie van jongvolwassenen gerelateerd aan hun vertrouwen in die media en aan hun online activiteiten? Om goed te begrijpen hoe deze mensen de geloofwaardigheid van verschillende mediakanalen beoordelen in het snel veranderende medialandschap van China, heb ik het mediagebruik van jongvolwassenen onderzocht door een steekproef van deelnemers te selecteren uit de leeftijdsgroep van 18-40 jaar, waarbij ik me heb toegespitst op politieke, culturele en gezondheidsthema's. Deze dissertatie heeft als doel de werking en de onderlinge samenhang van geloofwaardigheid, vertrouwen, mediagebruik en online activiteiten van jongvolwassenen binnen de huidige Chinese cultuur en samenleving beter te begrijpen. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat onderzoek naar deze materie in niet-Westerse democratieën en politieke regimes schaars is. Deze dissertatie is gebaseerd op in China online verzamelde gegevens en bestaat uit vier onderzoeken die zich vanuit verschillende oogpunten richten op de relaties tussen mediagebruik en -repertoires, de geloofwaardigheid van traditionele en sociale media en de online betrokkenheid bij politiek, cultuur en gezondheid van jongvolwassenen. Ik heb, in een notendop, onderzocht in hoeverre jongvolwassenen verschillende beschikbare mediakanalen vertrouwen en welke invloed dit vertrouwen heeft op gedrag en vormen van betrokkenheid ten aanzien van onderwerpen en kwesties op het gebied van politiek, cultuur en gezondheid, in het huidige medialandschap van China.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen