Promotie R. (Riccardo) Valboni

Promotor

Prof.dr. T.H. Reus

Promotor

Prof.dr. A.H.L. Slangen

Datum
vrijdag 13 mrt 2020, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 13 maart 2020 verdedigt R. Valboni zijn proefschrift, getiteld: ‘Building Organizational (Dis-)Abilities. The Impact of Learning on the Performance of Mergers and Acquisitions’.

Naarmate het aantal en de omvang van fusie- en overnametransacties (in het Engels afgekort tot M&As) wereldwijd toeneemt, moeten bedrijven leren hoe ze M&A's met succes uit kunnen voeren. Er zijn drie belangrijke manieren waarop dit leerproces plaats kan vinden. Ten eerste leren bedrijven ervaringsgericht, dat wil zeggen van hun eigen ervaring. Ten tweede leren ze contextueel door de kenmerken van het over te nemen bedrijf bewust te observeren, alsmede hoe de relatie met het doelwit zich in de loop van de tijd ontwikkelt, voordat ze ingrijpende beslissingen nemen. Tot slot leren bedrijven plaatsvervangend, door het gedrag van derden te observeren met betrekking tot relevante informatie over wanneer, wat en hoe overnames te voltrekken.

In de drie studies waaruit dit proefschrift bestaat, draag ik bij aan bestaande kennis over de relatie tussen leren en M&A-prestaties door leerdynamieken te onderzoeken die in de literatuur niet behandeld worden. In de eerste studie analyseer ik de impact van de ervaring van bedrijven met binnenlandse M&As voltrekken op hun prestaties bij buitenlandse overnames. In de tweede studie onderzoek ik hoe de reactie van een overnemende partij op de prestaties van een doelwit vóór de overname de relatie tussen de top management teams (TMT's) van beide bedrijven beïnvloedt, wat uiteindelijk zijn effect heeft op de prestaties na de overname. In de derde studie onderzoek ik hoe de reacties op een M&A aankondiging van relevante actoren in de markt, zoals investeerders en financiële analisten, een rol spelen bij assymetrie in informatie tussen de overnemer en het doelwit te verminderen, en daarmee de beslissing om een geïnitieerde M&A al dan niet door te laten gaan te beïnvloeden. Gezamelijk bieden deze studies een meer genuanceerd, tegenintuïtief perspectief op de rol van informatie en leren in de context van M&A.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 09.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen