Promotie R. (Rik) Stoevelaar

Promotor

Prof. dr. A. van der Heide

Co-promotor

Dr. J.A.C. Rietjens

Co-promotor

Dr. A. Brinkman-Stoppelenburg

Datum
dinsdag 9 feb 2021, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 9 februari 2021 verdedigt R. Stoevelaar zijn proefschrift, getiteld: ‘Self-Management and Advance Care Planning at the End of Life’.

In de huidige gezondheidszorg is een belangrijke rol weggelegd voor de individuele keuze en autonomie van de patiënt. Tegelijkertijd is evident dat de gezondheidszorg versnippert en steeds complexer wordt. Echter is niet bekend in hoeverre patiënten een actieve rol in hun zorg willen en kunnen spelen, met name wanneer zij geconfronteerde worden met levensbedreigende ziekten. Zelfmanagement van de patiënt krijgt steeds meer aandacht in onderzoek en in de klinische praktijk, maar is nog weinig onderzocht bij patiënten met een gevorderde ziekte. Daarnaast is er weinig bekend over vroegtijdige zorgplanning (advance care planning, ACP) bij patiënten met andere gevorderde ziekten dan kanker. Om deze redenen is in dit proefschrift zelfmanagement onderzocht bij patiënten met gevorderde kanker en is ACP onderzocht in een populatie van patiënten met een implanteerbare cardioverter defibrillator.

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat het leven met een progressieve, levensbedreigende ziekte hard werken is. Hoewel sommige patiënten goed om lijken te gaan met de gevolgen van hun ziekte, ervaren sommigen hun ziekte als een grote last en worden ze overweldigd door het werk wat hierbij komt kijken, terwijl zij vooral een zo normaal mogelijk leven proberen te leiden. Daarnaast verschillende patiënten in hun behoefte en bereidheid om deel te nemen aan ACP. Zelfmanagement zal een essentieel onderdeel blijven in de gezondheidszorg en patiënten met een progressieve, levensbedreigende ziekte dienen hierin ondersteund te worden door hun zorgverlener. Tijdens deze ondersteuning is ook een rol weggelegd voor ACP, zodat ook wensen en voorkeuren rondom toekomstige zorg kunnen worden vastgelegd.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen