Promotie R.A. (Rixt) Wijma

Promotor

Prof.dr. T. van Gelder

Promotor

Prof.dr. J.W. Mouton †

Co-promotor

Dr. B.C.P. Koch

Datum
dinsdag 10 dec 2019, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 10 december 2019 verdedigt R.A. Wijma haar proefschrift, getiteld: ‘Pharmacokinetic Profiling of Fosfomycin and Nitrofurantoin to Optimize the Treatment of Uncomplicated Urinary Tract Infections’.

In ons onderzoek hebben we de hoeveelheden van nitrofurantoïne en fosfomycine-trometamol onderzocht die in de blaas terecht komen bij de behandeling van een blaasontsteking om na te gaan of deze twee antibiotica op dit moment optimaal wordt gebruik in de dagelijkse klinische praktijk. Hier waren we benieuwd naar omdat uit de praktijk blijkt dat niet bij iedere patiënt de klachten van de blaasontsteking verdwijnen na de behandeling met één van beide middelen.  We willen met dit onderzoek de effectiviteit van de behandeling optimaliseren en richten ons hiermee ook op het voorkomen van resistentieontwikkeling voor nitrofurantoïne en fosfomycine door micro-organismen. We concludeerden dat er zeer grote verschillen zijn tussen de hoeveelheden van de antibiotica in de urine komen tussen patiënten en dat vooral het plasritme van de patiënt daar invloed op heeft. Het lijkt erop dat als je vaker naar het toilet gaat, de hoeveelheid antibiotica in de blaas afneemt. Dit zou dus in theorie een ongunstig effect op de effectiviteit van de behandeling hebben. Het falen van de therapie met fosfomycine lijkt meer gerelateerd te zijn aan de ongevoeligheid van micro-organismen terwijl het falen van de therapie met nitrofurantoïne meer gerelateerd is aan te lage hoeveelheden ervan in de blaas.  Het mechanisme van opname in het bloed en uitscheiding in de blaas van nitrofurantoïne is complex want het is niet direct te voorspellen op basis van de dosis. Meer onderzoek is nodig om dit mechanisme te ontrafelen zodat deze kennis kan worden gebruikt om de kans op falen van de behandeling te minimaliseren.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen