Promotie R.N.M. (René) Bot

Promotor

Prof.dr.ing. F.A.J. van den Bosch

Promotor

Prof.dr. H.W. Volberda

Datum
vrijdag 6 mrt 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Gesproken taal
Dutch
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
Jaxpix

Op vrijdag 6 maart 2020 verdedigt R.N.M. Bot zijn proefschrift, getiteld: ‘Naar een conceptueel integratief proces framework van de performance van interorganisationele samenwerking’.

Interorganisationele samenwerking vormt in de hedendaagse managementpraktijk een van de antwoorden op een toename van de dynamiek en competentie tussen aanbieders. Binnen bestaand onderzoek is de procesdimensie en de performance van interorganisationele samenwerking echter onderbelicht evenals de non-profitsector. Binnen deze sector ondervindt de zorg aan ouderen - Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) - een paradigmawisseling door de komst van de Wmo (2007), hetgeen meer zelfregie van de zorgvrager met zich meebrengt. Met een strategische vernieuwing trachten zorgaanbieders te anticiperen op deze ontwikkeling in de wet- en regelgeving.

Via vijf case studies is een longitudinaal onderzoek uitgevoerd gericht op theory building. In deze verkennende studie vindt een illustratie en analyse plaats op welke wijze intra-organisationele factoren - organisatie leren en portfolio van activiteiten - en inter-interorganisationele factoren - schaalgrootte, typen samenwerking en vertrouwen tussen partners - van invloed zijn op de procesgang van interorganisationele samenwerking. Daarnaast is de invloed van de procesgang op de performance van interorganisationele samenwerking geanalyseerd.

De bevindingen van de comparatieve case studies en eerder onderzoek suggereren onder meer dat naarmate de complementariteit van de activiteiten van de betrokken organisaties in de interorganisationele samenwerking toeneemt, de continuïteit van de procesgang eveneens positief is. De performance van interorganisationele samenwerking vanuit het oogpunt van de partners wordt positief beïnvloed door de mate waarin in de doelstellingen kennisdeling in de methodiekontwikkeling en in de uitvoerende activiteiten meer aanwezig is.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen