Promotie R.W.B. (Richard) van Duin

Op dinsdag 30 maart 2021 verdedigt R.W.B. van Duin zijn proefschrift, getiteld: ‘Novel Insights into the Pathophysiology of Group II Pulmonary Hypertension; Impact on the pulmonary vasculature and right ventricle’.
Promotor
Prof.dr. D.J.G.M. Duncker
Promotor
Prof.dr. D. Merkus
Begindatum

dinsdag 30 mrt 2021, 10:30

Einddatum

dinsdag 30 mrt 2021, 12:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op dinsdag 30 maart 2021 verdedigt R.W.B. van Duin zijn proefschrift, getiteld: ‘Novel Insights into the Pathophysiology of Group II Pulmonary Hypertension; Impact on the pulmonary vasculature and right ventricle’.

Wanneer de bloeddruk in de longen te hoog is spreekt met van pulmonale hypertensie. Dit is een complexe, levensbedreigende ziekte. Patiënten ervaren kortademigheid, vermoeidheid, zwelling van de benen en verminderde inspanningscapaciteit. Er zijn veel vormen van pulmonale hypertensie en elke vorm heeft zijn eigen oorsprong en pathofysiologie. Sommige vormen beginnen in de longen zelf, bijvoorbeeld wanneer de longvaten vernauwd en verstijfd raken. Andere vormen starten in de benen, waar  bloedpropjes worden gevormd die de bloedstroom naar de longen volgen en uiteindelijk meerdere longembolieën veroorzaken. Verreweg de meest voorkomende vorm van pulmonale hypertensie is als gevolg van hartfalen. Behandeling van deze vorm van pulmonale hypertensie is erg uitdagend en bestaat meestal uit symptomatische behandeling en behandeling van de onderliggende hartziekte. Therapieën die zich specifiek richten op het pulmonale vaatbed ontbreken echter. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft mechanismen geïdentificeerd die een rol spelen in de pathofysiologie van pulmonale hypertensie als gevolg van linker hartfalen. Het testen van verschillende medicamenten om farmacologisch in te grijpen op deze mechanismen heeft geleid tot een aanbeveling voor de optimale medicatie om de longvaten te verwijden. Daarnaast heeft het onderzoek aangetoond dat de achteruitgang van de rechter ventrikelfunctie in deze ziekte gepaard gaat met verminderde doorbloeding van de hartspier. Deze bevinding kan leiden tot verbeterde diagnostiek en therapie. Concluderend brengt de kennis, die is vergaard in dit onderzoek, ons dichter bij een genezende therapie voor pulmonale hypertensie als gevolg van linker hartfalen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.