Promotie S. (Sophia) Paulini

The Precautionary Principle in the New Generation Trade Agreements of the EU
Promotor
Prof.dr. A. Arcuri
Promotor
Prof.dr. R Repasi
Datum
vrijdag 16 dec 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

S. Paulini verdedigt haar proefschrift op vrijdag 16 December 2022, getiteld: ’The Precautionary Principle in the New Generation Trade Agreements of the EU‘.

Samenvatting:

Volgens Pascal Lamy, voormalig directeur-generaal van de WTO en EU-commissaris voor handel, weerspiegelen reguleringsnormen collectieve voorkeuren en maatschappelijke 
waarden van een gemeenschap die elkaar kruisen en mogelijk botsen wanneer staten handel drijven. In de WTO is dit misschien nergens duidelijker geworden dan bij de regulering van
onzekere risico's, zoals biotechnologie of hormonen in voedingsmiddelen. Hier hebben langdurige - en tot op zekere hoogte nog lopende - geschillen over EU-wetgeving op basis van
het voorzorgsbeginsel de verschillende benaderingen van de EU en haar handelspartners bij de regulering van onzekere risico's onder de aandacht gebracht. Toen de EU onderhandelingen
over bilaterale handelsovereenkomsten om de handel verder te liberaliseren met enkele van dezelfde handelspartners die haar voorzorgsmaatregelen bij de WTO aanvochten, zoals de VS
en Canada, aanvang namen, werd door de burgermaatschappij, de nationale parlementen en het Europees Parlement bezorgdheid geuit over de gevolgen die deze zogenaamde "nieuwe
generatie handelsovereenkomsten" zouden kunnen hebben voor het vermogen van de EU om haar beleid en wetgeving op het voorzorgsbeginsel te blijven baseren. Dit is vooral het geval
omdat de centrale doelstelling van deze nieuwe generatie handelsovereenkomsten de verschillen in technische normen die in de nationale wetgevingen zijn vastgelegd, probeert te
verkleinen.

Deze dissertatie onderzoekt hoe het voorzorgsbeginsel in de nieuwe generatie handelsovereenkomsten van de EU tot uiting komt. Het materiële toepassingsgebied van de studie omvat de bepalingen die van invloed zijn op de voedselveiligheid en de milieubescherming, die worden geanalyseerd in een steekproef van vier handelsovereenkomsten van de EU: de Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada, de Economic Partnership Agreement (EUJEPA) tussen de EU en Japan, de EU-Vietnam Free Trade Agreement (EUVFTA) en de EU-Mercosur Trade Agreement (EUMTA).

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen