Promotie S.A.M. (Suzanne) Lambregts

Promotor

Prof.dr. G.M. Ribbers

Co-promotor

Dr. C.E. Catsman-Berrevoets

Co-promotor

Dr. M.E. Roebroeck

Datum
donderdag 19 dec 2019, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 19 december 2019 verdedigt S.A.M. Lambregts haar proefschrift, getiteld: ‘Long-term Outcome in Children and Youth with Acquired Brain Injury’.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren kan verschillende stoornissen veroorzaken op motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig gebied hetgeen een negatieve impact op de levensloop van deze kinderen en hun gezin kan hebben. Zelfs jaren na het hersenletsel kunnen deze stoornissen en problemen de participatie en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Wetenschappelijk onderzoek gericht op beperkingen in participatie en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven op lange termijn bij patiënten met NAH jonger dan 24 jaar is beperkt, evenals inzicht in voorspellers van deze betekenisvolle uitkomstmaten. Het identificeren van beïnvloedbare voorspellers geeft de mogelijkheid om op het juiste moment te interveniëren en zodanig het toekomstig functioneren positief te beïnvloeden. We hebben aangetoond dat één op de drie kinderen met NAH een slechte neurologische uitkomst heeft twee jaar na het letsel. De helft van de kinderen is beperkt in hun participatie thuis en in de omgeving in relatie tot gezonde leeftijdsgenoten. Zelfs kinderen die relatief weinig neurologische stoornissen hebben bij ontslag kunnen ernstige en aanhoudende problemen ervaren op lange termijn ten gevolge van beschadiging in de nog onrijpe hersenen en het risico op verstoring van hun psychosociale ontwikkeling. Kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen voor het hersenletsel en/of meer ernstig niet-traumatisch hersenletsel en/of aanhoudende cognitieve stoornissen en/of een slechtere neurologische uitkomst op lange termijn moeten nauwlettend worden gevolgd om tijdig problemen vast te kunnen stellen en interventies te kunnen bieden. Het ontwikkelen van zorgpaden (integrated care pathways) in een juist tijdschema is essentieel zodat tijdig begeleiding en interventies kunnen worden ingezet voor kinderen en hun gezin in alle fasen van herstel om een zo optimale participatie en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven te bereiken en de impact op het gezin zoveel mogelijk te verminderen.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen