Promotie S.A.V. (Stella) Nieuwenburg

Screening and Surveillance of the Gastrointestinal Tract
Promotor

Prof. dr. V.M.C.W. Spaander

Promotor

Prof. dr. E.J. Kuipers

Datum
vrijdag 24 jun 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 24 Juni 2022 verdedigt S.A.V. Nieuwenburg haar proefschrift, getiteld: ‘Screening and Surveillance of the Gastrointestinal Tract’.

Proefschrift in het kort:

Dit proefschrift heeft als doel om preventie programma’s voor zowel maagkanker als darmkanker te optimaliseren.

Het eerste deel bevat studies over surveillance van patienten met voorloperafwijkingen van maagkanker. In een prospectieve setting werd onderzocht in hoeverre de huidige richtlijn patienten met een voorloperafwijking van maagkanker correct identificeert en surveilleert. Een aanzienlijk deel bleek na een extra maagonderzoek toch nog recht te hebben op verdere surveillance, waar de richtlijn eigenlijk het staken hiervan adviseerde. Daarom werden vervolgens een aantal voorstellen tot verbetering onderzocht. Namelijk, het gebruik van een nieuwe scopie techniek, het inschatten van bepaalde risicofactoren binnen een patient (zoals roken en een familielid met maagkanker), en bleek het mogelijk  om de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van maagkanker - de Helicobacter pylori bacterie – te detecteren in de ontlastingstest gebruikt in het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

Het tweede deel van dit proefschrift omvat studies omtrent het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Allereerst werd met behulp van een videocapsule onderzoek in een gezonde populatie onderzocht wat de algemene prevalentie is van verschillende afwijkingen (van goedaardig tot kwaadaardig) in het gehele maagdarmkanaal. Vervolgens werd in een grote retrospectieve studie over 20 Europese landen de darmkanker incidentie over de tijd voor verschillende leeftijden uiteengezet. Hieruit bleek dat de incidentie stijgt, met name onder jongeren. Tot slot werden verschillende literatuurstudies gedaan met het oog op verbetering en vernieuwing van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Hierbij zagen we dat bloed verdunnende medicatie geen effect heeft op de ontlastingstest en dat het gebruik van de videocapsule een goed alternatief kan zijn naast de colonoscopie.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen