Promotie S.D.T. (Sam) Hoey

Economics on Ice: Research on Peer Effects, Rehiring Decisions and Worker Absenteeism
Promotor

Prof.dr.ir. J. van Ours

Co-promotor

Dr. T. Peeters

Datum
donderdag 29 sep 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Spatie
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 29 September 2022 verdedigt S.D.T. Hoey haar proefschrift, getiteld: ‘Economics on Ice: Research on Peer Effects, Rehiring Decisions and Worker Absenteeism’.

Proefschrift in het kort:

In dit proefschrift gebruik ik ijshockey data van de National Hockey League om verschillende vragen binnen het domein van de arbeidseconomie te beantwoorden. Hoofdstuk twee onderzoekt of vroege blootstelling van beginnende werknemers aan hun werkgevers hun latere arbeidsmarktresultaten verbetert. Uit het onderzoek blijkt dat beginnende werknemers die meer kansen krijgen om hun talent te laten zien, meer kans hebben om opnieuw te worden aangenomen en hogere salarissen te krijgen. Mechanisme analyses geven aan dat dit effect voornamelijk toe te schrijven is aan werkgevers die leren over het talent van werknemers door hen te observeren en hun opvattingen over hun talent bij te werken. Hoofdstuk drie verschuift de focus naar de dynamiek tussen werknemers en teamprestaties. Hier vind ik dat een onverwachte toestroom van buitenlandse werknemers met een andere werkstijl in een gevestigde industrie het gedrag en de toewijzing van inspanningen van al aanwezige werknemers verandert en assimileert met de werkstijl van de inkomende werknemers. Hoofdstuk vier evalueert het effect van arbeidsverzuim op teamprestaties. Uit de resultaten blijkt dat de teamprestaties afnemen als gevolg van ziekteverzuim. Dit resultaat is een combinatie van het feit dat de vervangende werknemers minder kundig zijn dan de afwezige werknemer die ze vervangen, en omdat de altijd aanwezige groep werknemers minder productief is na de afwezigheid van een collega. Verdere resultaten tonen aan dat dit productiviteitsverlies wordt gecompenseerd door een toename van de werktijd wanneer de afwezige werknemer vervangbaar is, terwijl dit niet het geval is wanneer er sprake is van een complementair werknemersverzuim.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen