Promotie S.L. (Susantha) Amarawickrama

Community Co-finance and Residential Environment Quality: Identifying factors and relationships from mixed-methods approach
Promotor
Prof.dr. J. Edelenbos
Co-promotor
Dr. A. Gianoli
Datum
donderdag 20 jan 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op 20 januari 2022 verdedigt S.L. Amarawickrama haar proefschrift, getiteld: ‘Community Co-finance and Residential Environment Quality: Identifying factors and relationships from mixed-methods approach’.

In haar onderzoek gaat Susantha na hoe communautaire medefinanciering de kwaliteit van de woonomgeving beïnvloedt. Aen woonomgeving van goede kwaliteit onbetaalbaar voor bepaalde sociale en economische groepen in stedelijke gebieden over de hele wereld - met name gemeenschappen met lage en laag gemiddelde inkomens. 

Zij merkte op dat de dynamiek achter communautaire medefinanciering via sociale netwerken met meerdere actoren een nieuwe definitie kan geven van financiering en niet langer beperkt is tot geld. Communautaire medefinanciering omvat collectieve middelen die zijn ingebed en gedeeld in hechtende, overbruggende en verbindende sociale netwerken in een ondersteunend samenwerkingsklimaat. Haar onderzoek toont aan dat communautaire medefinanciering als alternatieve financieringsmethode voor huisvesting een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving voor huishoudens met een laag en laag gemiddeld inkomen. Door een gemengde methode van analyse toe te passen, draagt dit onderzoek bij tot een extra element dat elke factor van communautaire medefinanciering  en de positieve invloed ervan op de kwaliteit van de woonomgeving vanaf de basis identificeert en fijnmazig inzichtelijk maakt.

Haar onderzoek is niet alleen van belang voor de theorievorming, maar ook om bij te dragen aan de praktijk - in dit geval de planning en ontwikkeling van kwalitatief goede woonomgevingen. Inzichten die uit dit onderzoeksproject naar voren komen zullen van nut zijn voor beleidsmakers en mensen uit de praktijk, en bijdragen aan kennisopbouw die institutionele middelen, gemeenschapsmiddelen en -capaciteiten kan versterken, goede praktijken kan veralgemenen en institutionele en bestuurlijke uitdagingen met betrekking tot huisvestingsvraagstukken kan aanpakken.

De promoties vinden niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats. Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt. De ceremonie zal exact om 10.30 uur beginnen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen