Promotie S.M. (Rosalie) Mensink-Bout

Early-life Nutrition, Body Composition and Childhood Asthma
Promotor
Dr. L. Duijts
Promotor
Prof. dr. V.W.V. Jaddoe
Datum
woensdag 30 nov 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

S.M. Mensink-Bout verdedigt haar proefschrift op woensdag 30 November 2022, getiteld: ’Early-life Nutrition, Body Composition and Childhood Asthma‘.

Samenvatting:

Astma is een van de meest voorkomende chronische ziekten op de kinderleeftijd en daarom een van de grootste uitdagingen op het gebied van volksgezondheid. Blootstelling aan een ongezond voedingspatroon in de zwangerschap en een suboptimale lichaamssamenstelling op de kinderleeftijd kunnen leiden tot aanpassingen in de groei en ontwikkeling van de longen, wat vervolgens kan leiden tot een lagere long functie en een hoger risico op astma. Omdat factoren als voeding en lichaamssamenstelling in het vroege leven te beïnvloeden zijn is het belangrijk hun rol in het ontstaan van longziekten beter te begrijpen. Daarom waren de doelen van dit proefschrift ten eerste om te onderzoeken of voeding in het vroege leven, namelijk vitamine D concentraties in het bloed van moeder en neonaat, vetzuurpatronen in het bloed van de moeder, en het voedingspatroon van de moeder in de zwangerschap zijn gerelateerd aan long en/of allergie uitkomsten, en ten tweede om te onderzoeken of de lichaamssamenstelling op de kinderleeftijd, namelijk algemeen vet en orgaan vet, cardio-metabole risicofactoren, en de fysieke conditie, gedefinieerd als cardiorespiratoire fitheid, lichamelijke activiteit en schermtijd zijn gerelateerd aan longfunctie en astma bij kinderen op de schoolleeftijd en in de adolescentie. De beschreven studies maken deel uit van de Generation R Studie, een grootschalig populatie-gebaseerd prospectief cohortonderzoek in Rotterdam, en het ALPHABET consortium (‘Vroege programmering van gezondheid van het kind: onderzoek naar invloed van voeding en epigenetica op adipositas, bot, cardiometabole, neurologische en respiratoire gezondheid’), een samenwerkingsverband tussen bestaande Europese geboortecohorten. De opgedane kennis biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe preventiestrategieën die gericht zijn op het verminderen van ziektelast door longziekten gedurende het hele leven.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen