Promotie S.P. (Stephen) Groff

The Turbulent Waters of Climate Action: Public trust, public attention and climate policy intractability in developed countries
Promotor
Prof.dr. W.A. Hafkamp
Co-promotor
Dr. P.H.T. Scholten
Datum
donderdag 2 feb 2023, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
ESSB logo

S.P. Groff verdedigt zijn proefschrift op donderdag 2 februari 2023, getiteld: ’The Turbulent Waters of Climate Action: Public trust, public attention and climate policy intractability in developed countries‘.

Samenvatting:

Hoe beïnvloeden de verslaggeving in de media en het vertrouwen in de overheid, de publieke perceptie van en het draagvlak voor actief klimaatbeleid. Daar waar de hoofdstukken 1 tot en met 10 van deze thesis een exposé bieden zoals behorende bij een academisch proefschrift, geeft deze samenvatting het narratief achter de onderzoeksvragen en conclusies van dit onderzoek. De motivatie voor deze studie komt voort uit een nieuwsgierigheid over de vraag waarom het ene land zo veel meer voortgang boekt op het gebied van klimaatbeleid dan het andere. Het gebrek aan vergelijkbare statistieken en specifieke data om het klimaatcommitment van landen te kunnen meten, leek een interessant startpunt voor dit onderzoek. Het ontwikkelen van een nieuwe index voor nationaal klimaatcommitment zou inzicht kunnen geven in de inzet van landen om bij te dragen aan de COP21 klimaatakkoorden. Er zou een ranglijst ontstaan waarmee slecht scorende landen kunnen worden gemaand tot meer ambitie op het gebied van klimaatbeleid. Hoewel een dergelijke ranglijst alleen niet genoeg is, zou het toch zeker helpen om landen te kunnen bewegen in de ‘goede’ richting. Al snel werd duidelijk dat deze hypothese naïef was. Al jaren buigen bestuurskundigen en sociale wetenschappers zich over de vraag hoe en waarom publieke besluitvorming en institutionele uitvoering tot stand komen. De beschikbaarheid van informatie kan weliswaar van invloed zijn op de richting van beleid, maar is zelden de enige of belangrijkste factor. Politieke of historische context, publieke opinie en vele andere factoren zijn van vergelijkbaar belang en dienen meegenomen te worden in een analyse van het beleidsproces. Dit inzicht benadrukt het belang van het iteratieve onderzoeksproces dat ten grondslag ligt aan deze thesis.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen