Promotie T.M.J. (Tim) Ewoldt

Dosis optimalisatie van beta-lactam antibiotica en ciprofloxacine in kritisch zieke patienten. Klaar voor implementatie?
Promotor
Prof.dr. B.C.P. Koch
Promotor
Prof.dr. D.A.M.P.J. Gommers
Co-promotor
Dr. H. Endeman
Co-promotor
Dr. A.E. Muller
Datum
dinsdag 12 dec 2023, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Voeg toe aan agenda

T.M.J. Ewoldt verdedigt zijn proefschrift op dinsdag 12 december 2023, getiteld: ’Dosis optimalisatie van beta-lactam antibiotica en ciprofloxacine in kritisch zieke patienten. Klaar voor implementatie?‘.

Hieronder volgt een korte samenvatting over het proefschrift:

ntensive care (IC) patiënten zijn anders dan andere ziekenhuispatiënten: ze zijn zieker, krijgen meer medicatie en infuusvocht toegediend en er verandert veel over tijd. Hierdoor zijn de concentraties van medicatie vaak erg verschillend over de tijd, en anders dan in gezonde vrijwilligers of patiënten op reguliere verpleegafdelingen. Bij antibiotica is het effect van de medicatie niet snel zichtbaar, en daardoor kan het gevolg van onderdoseren niet direct worden opgemerkt. Eerdere studies hebben laten zien dat bij beta-lactam antibiotica en ciprofloxacine er vaak sprake is van te lage concentraties of blootstelling, wat kan leiden tot verergering van de infectie of antibioticaresistentie. Er is dus een manier nodig om de doseringen van deze antibiotica te optimaliseren. Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van dosisoptimalisatie van beta-lactam antibiotica en ciprofloxacine middels het gebruik van populatie farmacokinetische modellen en het meten van concentraties in IC patiënten.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen