Promotie W. (Wanli) Ma

Reforming Investor-State Dispute Resolution: Focusing on the roles of domestic courts
Promotor
Prof.dr. M.G. Faure
Promotor
Prof.dr. Y. Li
Datum
woensdag 7 dec 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

W. Ma verdedigt zijn proefschrift op woensdag 7 December 2022, getiteld: ’Reforming Investor-State Dispute Resolution: Focusing on the roles of domestic courts‘.

Samenvatting:

Het internationale investeringsrecht in het algemeen en de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) zijn de afgelopen jaren het slachtoffer geworden van hun eigen grote succes. Met het toenemende aantal arbitragezaken tussen investeerders en staten (ISA), uitten zowel publieke als private actoren hun bezorgdheid over het mechanism voor geschillenbeslechting tussen gastlanden en buitenlandse investeerders. De internationale gemeenschap heeft initiatieven gelanceerd om ISDS te hervormen. De meeste voorstellen tot nu toe hadden betrekking op ISA in plaats van op de rol van nationale rechtbanken. Aangezien nationale rechtbanken ook een belangrijke rol spelen in ISDS, moeten pogingen om ISDS te hervormen ook kijken naar de rollen en posities van nationale rechtbanken in het huidige ISDS-systeem. Dit proefschrift richt zich op de adjudicatieve rol van de nationale rechtbanken van gaststaten en de toezichthoudende rol van nationale rechtbanken op de zetel van arbitrage en onderzoekt of de huidige opzet van het systeem passend en effectief is. In de conclusie bepleit ik dat er een slimme mix van gerechtelijke procedures en investeringsarbitrage moet komen en dat het mechanisme voor rechterlijke toetsing moet worden vervangen door een gedelokaliseerd beroepsmechanisme.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen