Promotie W.E. (Wendy) de Leng

Promotor

Prof.dr.ir. A.P.M. Themmen

Promotor

Prof.dr. M.P.H. Born

Co-promotor

Dr. K.M. Stegers- de Jager

Datum
woensdag 18 dec 2019, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 18 december 2019 verdedigt W.E. de Leng haar proefschrift, getiteld: ‘Measuring Integrity for Selection into Medical School. Development of a Situational Judgement Test‘.

Recentelijk is de centrale loting voor numerus fixus opleidingen in Nederland volledig vervangen door decentrale selectie. Evenals in andere landen zijn geneeskundeopleidingen in Nederland op zoek naar effectieve manieren om studenten te selecteren. Één onderdeel hiervan is het uitbreiden van het type eigenschappen waarop studenten geselecteerd worden, aangezien het functioneren van artsen en geneeskundestudenten afhankelijk is van een verscheidenheid aan kennis en vaardigheden. Hiertoe worden nieuwe selectie-instrumenten geïntroduceerd die gericht zijn op zogenoemde niet-cognitieve eigenschappen, zoals empathie en integriteit. Één van deze instrumenten is de situationele beoordelingstest, die kandidaten lastige situaties voorlegt, gevolgd door mogelijke reacties op die situaties. De kandidaat moet de gepastheid van deze responsopties beoordelen. De implementatie van nieuwe selectie-instrumenten in settings waarin de belangen voor kandidaten groot zijn, zoals bij de selectie van geneeskundestudenten, vereist zorgvuldig onderzoek naar de kwaliteit van het instrument. Dit proefschrift onderzoekt de invloed van meerdere testkenmerken op verschillende kwaliteitscriteria van een situationele beoordelingstest voor het meten van de eigenschap integriteit. Één van de bevindingen van dit proefschrift is dat de manier waarop een situationele beoordelingstest wordt gescoord een grote invloed heeft op de betrouwbaarheid van de test en op de conclusie of kandidaten hun antwoorden opzettelijk verdraaien om zo een betere score te behalen. Een andere opvallende bevinding was dat de kwaliteit van een situationele beoordelingstest mogelijk verschilt tussen het correct kunnen identificeren van geschikte dan wel ongeschikte responsopties. De resultaten van dit proefschrift bieden richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van situationele beoordelingstests voor de selectie van geneeskundestudenten.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen