Promotie X.R.J. (Xavier) Moors

Op 17 november 2021 verdedigt X.R.J. Moors zijn proefschrift, getiteld: ‘Prehospital Care in Pediatric Patients Treated by Dutch Helicopter Emergency Medical Services’.
Promotor
Prof.dr. R.J. Stolker
Co-promotor
Dr. D. den Hartog
Co-promotor
Dr. R.J.M. Houmes
Datum
woensdag 17 nov 2021, 15:30 - 17:30
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op 17 november 2021 verdedigt  X.R.J. Moors zijn proefschrift, getiteld: ‘Prehospital Care in Pediatric Patients Treated by Dutch Helicopter Emergency Medical Services’.

Het Rotterdamse Mobiel Medisch Team (MMT) verleent zorg aan patiënten van elke leeftijd. Tegenwoordig is 22% van alle behandelde patiënten onder de leeftijd van 18 jaar.  Het MMT verleent zorg in verschillende situaties zoals bijvoorbeeld sepsis, reanimatie, falen van de ademhaling en trauma. Om in een prehospitale omgeving zorg aan kinderen te verlenen met een hoge en adequate standaard, moet de zorgverlener een hoge mate van skills en competenties bezitten. Deze zijn maar deels te behalen door het bestuderen van literatuur en/of het volgen van een cursus. Het belang van deze prehospitale ervaring wordt onderschreven in deze thesis. Om deze mate van ervaring te verkrijgen en behouden is het noodzakelijk om regelmatig daadwerkelijk prehospitaal ervaring op te doen met inzetten met ernstig zieke en/of gewonde kinderen. Er is geen empirische regel die zegt hoe veel en hoe vaak dit minimaal moet zijn om te voldoen aan deze hoge mate van bekwaamheid. De onderzoeken die beschreven staan in deze thesis laten wel zien dat het MMT regelmatig kinderen behandeld die ernstig ziek en/of gewond zijn en dus snel deze expertise krijgt, maar tegelijkertijd ook kan onderhouden. Deze thesis beschrijft de resultaten van een aantal publicaties die onderzocht hebben of het MMT een meerwaarde heeft in de prehospitale behandeling van kinderen.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen