Promotie Y. (Yao) Yao

Deep Learning for Intracellular Particle Tracking and Motion Analysis
Promotor

Prof. dr. W.J. Niessen

Co-promotor

Dr. ir. H.W. Meijering

Datum
dinsdag 31 jan 2023, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Y. Yao verdedigt haar proefschrift op dinsdag 31 januari 2023, getiteld: ’Deep Learning for Intracellular Particle Tracking and Motion Analysis‘.

Samenvatting:

Onderzoek naar dynamische processen in levende cellen heeft de afgelopen jaren ongekende vooruitgang geboekt dankzij revolutionaire verbeteringen in microscopische beeldvormingstechnieken en beeldanalysemethoden. Bestaande methoden voor het volgen van intracellulaire deeltjes in microscopische tijdsopnames bieden echter vaak onvoldoende robuustheid en/of zijn rekenkundig duur. Bovendien zijn er vooralsnog weinig effectieve methoden voor de interpretatie en de statistische analyse van de resultaten. Het ontbreken van geautomatiseerde oplossingen hiervoor is een knelpunt voor biologische studies naar dynamische processen. Om dergelijke studies te vergemakkelijken zijn geavanceerde automatische beeldanalysemethoden nodig die in staat zijn om grote aantallen deeltjes in de tijd te volgen, biologisch relevante kenmerken uit hun trajecten te extraheren, en de mogelijke onderlinge relaties tussen deze kenmerken te berekenen en te visualiseren. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en verbetering van methoden voor de detectie en het volgen van intracellulaire deeltjes in microscopische beelden van levende cellen, alsook methoden voor de daaropvolgende extractie, visualisatie, en analyse van kwantitatieve kenmerken van de trajecten van deze deeltjes. Het doel van het beschreven onderzoek is om biologen nauwkeurigere en robuustere meetmethoden te bieden in hun onderzoek naar intracellulaire dynamische processen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen