Promotie Y. (Yunpeng) Ji

Emerging Viral Infections in Vulnerable Populations: Epidemiology and mathematical modeling
Promotor
Prof.dr. M.P. Peppelenbosch
Co-promotor
Dr. Q. Pan
Datum
woensdag 1 feb 2023, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Y. Ji verdedigt zijn proefschrift op woensdag 1 februari 2023, getiteld: ’Emerging Viral Infections in Vulnerable Populations: Epidemiology and mathematical modeling‘.

Samenvatting:

Een virus is een minuscuul stukje organische substantie dat zich uitsluitend kan vermenigvuldigen in de cellen van levende wezens. Wanneer een virus een levende cel binnendringt, zal deze gastheercel grote hoeveelheden kopieën van het oorspronkelijke virus gaan produceren. Virussen infecteren alle vormen van leven, van dieren, schimmels en planten tot micro-organismen en komen voor in alle ecosystemen. De vermenigvuldiging van virussen gaat gepaard met functieverlies en vaak zelfs het uiteen knappen van de geïnfecteerde cel en organismen beschermen zich dan ook tegen virussen met een grote variëteit van strategieën en mechanismen. Zowel de virusinfectie zelf als het antwoord van het lichaam op de infectie gaan gepaard met ziekte en zelfs sterfte. In dit proefschrift probeer ik te begrijpen welke processen de verspreiding van virussen in specifieke groepen van de bevolking bepalen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen