Promotie Y.S. (Rosa) Won

Promotor

Prof.dr. A. Klamer

Co-promotor

Dr. M. Lavanga

Datum
donderdag 23 jan 2020, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 23 januari 2020 verdedigt Y.W. Won haar proefschrift, getiteld: ‘Assessing Urban Qualities Within the New Economy. A value based approach to cities’.

Deze studie onderzoekt en opent een mogelijkheid om steden met een ander perspectief te bekijken. Het merkt op dat dit perspectief niet in tegenstelling is tot de standaard economische benaderingen. Integendeel, de nieuwe benadering die dit proefschrift ontwikkelt is om de reikwijdte van het economisch denken te verbreden door het begrip waarde te onderzoeken. Dit proefschrift brengt een op waarden gebaseerde benadering (VBA) van Klamer (Klamer, 2016) om verschillende waarden te begrijpen die steden produceren en reproduceren. Steden creëren niet alleen economische waarde, maar brengen ook sociale en culturele waarden met zich mee. Waarom tellen ze? Sociale en culturele waarden dragen bij aan de kwaliteiten in steden. En kwaliteiten zijn belangrijk in de nieuwe economie. In navolging van dit institutionele schema, probeert dit proefschrift methodologisch en theoretisch een nieuw kader te ontwikkelen. Het nieuwe theoretische kader introduceert, gebaseerd op het Five-bolmodel, belangrijke noties van een gedeelde praktijk, bereidheid om bij te dragen en een commons, na het discours van Ostrom (Ostrom, 1990). Meer specifiek plaatst deze studie die concepten in de context van hedendaagse steden, en beschrijft wat de verschillen zijn met de standaard economische benadering en hoe deze begrippen een constructief inzicht verschaffen in de fenomenen die recent in steden zijn ontstaan.  Bovendien draagt dit proefschrift bij aan een nieuw ontwerp van een methodologisch raamwerk waarmee de toepassing van deze theoretische benadering en analytische techniek kan worden toegepast om te beoordelen welke waarde belangrijk is in buurten of steden. Het primaire doel van deze poging is om verschillende kwaliteiten van steden of buurten op te sporen via een hermeneutische analyse van arbeidskenmerken, sociale en culturele kenmerken door middel van Locatiequotiënten, Big data-analyse en Bayesiaanse aanpak. Voor empirische analyse zijn er twee casestudy's: Seoul in Zuid-Korea en Amsterdam in Nederland.  De beoogde bijdrage van deze studie is om de weg vrij te maken om te begrijpen waarom kwaliteiten ertoe doen in de nieuwe economie, en om de verschillende kwaliteiten van steden te karakteriseren. Het is vermeldenswaard dat de gevolgen van dit proefschrift niet alleen zijn voor beleidsmakers en stedelijke beoefenaars die stedelijke creatieve transitie bevorderen, maar ook voor iedereen die op zoek is naar een creatieve buurt, stad of blok waartoe ze kunnen behoren. Het  werd steeds duidelijker dat de vraag waarom sommige steden in de context van de nieuwe economie beter werk doen dan andere, niet kan worden opgelost door de economische resultaten te kalibreren. Er is geen enkele oplossing voor het omgaan met stedelijke dynamiek en verschillende waarden die steden samen creëren. Daarom probeert dit proefschrift op realistische wijze de vraag te beantwoorden hoe mensen zich bewust worden van de verschillende kwaliteiten die steden bezitten. Dit onderzoek heeft echter beperkingen. De methoden zijn niet geheel in staat om sociale en culturele kwaliteiten te verklaren. Voor een verfijnde vergelijkende analyse tussen verschillende buurten of steden is verder onderzoek nodig om sociale en culturele kwaliteiten inhoudelijker te visualiseren. Hoewel er nog veel werk te doen is, probeert dit proefschrift niettemin nieuwe mogelijkheden te bieden voor steden om hun lokale dynamiek te begrijpen en de verschillende kwalitatieve omstandigheden te kenmerken die samen de samenleving vormen.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 09.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen