Promotie Z. (Zahra) Mobini Dehkordi

Supply Chain Coordination with Separating and Pooling Contracts
Promotor

Prof.dr. A.P.M. Wagelmans

Co-promotor

Dr. W van den Heuvel

Datum
donderdag 6 okt 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 6 Oktober 2022 verdedigt Z. Mobini Dehkordi haar proefschrift, getiteld: ‘Supply Chain Coordination with Separating and Pooling Contracts’.

Proefschrift in het kort:

Een supplychain bestaat doorgaans uit gescheiden, individuele leden die autonoom besluiten nemen op basis van hun eigen lokale voorkeuren en doelen. Dergelijke opportunistische en plaatselijk optimale besluiten kunnen andere leden of zelfs de gehele supplychain benadelen. Dit proefschrift is gericht op het ontwerp van effectieve en eenvoudig te implementeren coördinatiecontracten om de besluiten van leden van de supplychain op elkaar af te stemmen en af te rekenen met inefficiënties in verband met gedecentraliseerde supplychains. In dit proefschrift worden coördinatiecontracten ontworpen voor een supplychain van twee echelons die bestaat uit één leverancier (zij) die één retailer (hij) voorziet van één product. In dit scenario heeft de retailer private informatie over de vraag onder klanten en kostenparameters aan zijn kant, en is de leverancier afhankelijk van de reikwijdte van de markt van de retailer om haar verkoopvolume in stand te houden. Om de retailer ervan te overtuigen van zijn optimale inkoopplan af te wijken, legt de leverancier de retailer “take it or leave it”-aanbiedingen voor in de vorm van menu’s of contracten, die elk uit een inkoopplan plus een bijbetaling bestaan. Door coördinatiecontracten te ontwerpen, rekenen we af met restrictieve aannames die gangbaar zijn in de literatuur en bouwen we een nieuwe ontwerpfactor in – menucomplexiteit – om het gedrag van besluitnemers in de echte wereld te weerspiegelen. We bekijken drie verschillende scenario’s waarin we menu’s ontwerpen met twee contactvormen: onderscheidend (elk contract is aangepast voor elk type) en gebundeld (elk contract is bedoeld om meerdere types aan te trekken). We presenteren formuleringen, intuïtieve netwerkinterpretaties voor beperkingen van incentives, en eenvoudige en praktische contractvormen met numerieke onderbouwing van hun efficiëntie bij het verbeteren van supplychainprestatie. De resultaten en inzichten die uit dit proefschrift voortkomen, kunnen richtlijnen bieden voor het ontwerp van coördinatiecontracten in situaties in de echte wereld.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen