Wetenschapscafé: Het belang van loskloppend denken

Begindatum

maandag, 29 apr 2019, 19:30

Einddatum

maandag, 29 apr 2019, 21:00

Locatie
Bistro Bar Binnenrotte

Het Wetenschapscafé is een maandelijkse, informele bijeenkomst van mensen die zijn geïnteresseerd in wetenschap. Elke maand staat een wetenschapper centraal die gepassioneerd en op een toegankelijke manier verteld over zijn of haar onderzoek. Onder het genot van een drankje wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd.

In de huidige wereld spelen het aanleren van analytische vaardigheden en kritisch denkvermogen een belangrijke rol. Dit zijn echter beide vormen van “koud denken” en oefeningen in afstandelijkheid. Er zijn ook andere vormen van denken mogelijk, zoals ‘het loskloppend denken’, dat geen afstand neemt maar zich er in oefent aan meerdere perspectieven recht te doen. In deze aflevering van het Wetenschapscafé wordt aan de hand van diverse voorbeelden aangegeven hoe wij dit loskloppende denken zowel binnen de academie en binnen ons dagelijks leven kunnen beproeven.

Over de spreker

Dr. Awee Prins doceert Fenomenologie & Hermeneutiek aan de EUR. Van 1999-2010 was hij opleidingsdirecteur van de Faculteit der Wijsbegeerte en van 2014-2018 Dean van de Erasmus Honours Academy. Hij werd bekend met zijn boek Uit verveling waarvan inmiddels de 9e druk is verschenen, en werkt sinds 2016 in diverse gremia aan zijn project ‘Bij broos leven hoort broos denken’. In 2017 verscheen zijn kinderboek De dag dat de zee weg was.

Meer informatie

W www.wetenschapscafe.nl of E wetenschapscafe@erasmusmc.nl

Dit is een gratis evenement.