Holland Scholarship

Huidige studenten

Belangrijke details

Vereisten
 

  • Je staat ingeschreven als voltijdstudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;

    Je bent door je faculteit geselecteerd voor een studie-uitwisseling of stage in een land buiten de EER, met uitzondering van Turkije;
  • Je studie, stage of onderzoek in het buitenland heeft een minimale duur van 3 maanden en levert je minimaal 15 ECTS op;
  • Je komt niet in aanmerking voor de Holland Scholarship wanneer je een jaar naar het buitenland gaat in het kader van een double degree of een joint degree programma;
  • Je faculteit kan extra selectiecriteria toevoegen. Raadpleeg de website van je faculteit (zie hieronder).
Nationaliteit
  • Alle nationaliteiten

Deelnemende faculteit

Studieniveau
 

  • Bachelor
  • Master

Beurs / Financiering in €

€ 1.250

Deadline

Semester 1: 1 juni 2019
Semester 2: 1 november 2019 voor Erasmus MC

Meer details & contact gegevens

 

 
 


 

WilWeg.nl - Holland Scholarship

EUR faculteiten:

Aanvraag - Holland Scholarship

Neem contact op met je faculteit voor meer informatie over de aanvraagprocedure (zie hierboven). 


Achtergrond informatie

Het Holland Scholarship wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar ook door Nederlandse universiteiten en hogescholen. Deze beurs is bedoeld voor studenten die hun studie, stage of onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Turkije. 

Do you have questions?

Feel free to reach out to any of our international officers

We're here for you!

Is living in NL expensive?

Find out more about the costs of living in the Netherlands.

What do I need to pay?

Budget plan

Make a financial budget plan before you go abroad.

Download the Budget Calculator here!

Didn't find a scholarship?

Don't worry!

You can also check out loans