Boeken gepubliceerd voor 1850

Boeken gepubliceerd voor 1850

Tot de collecties van de Universiteitsbibliotheek (UB) behoren ook de vele boeken die uitgegeven zijn vóór 1850.

Deze boeken worden met extra zorg behandeld en zijn niet uitleenbaar, maar wel in te zien. Voor sommige zeldzame of kwetsbare boeken kunnen extra regels gelden. Steeds meer van deze boeken zijn inmiddels digitaal te raadplegen via sEURch.

Het zwaartepunt bij deze boeken ligt bij economie. Je vindt er vele publicaties die waardevol zijn als bronnen voor economisch historisch onderzoek. Andere zwaartepunten zijn rechtswetenschap, ordonnanties, geografische beschrijvingen en algemene handboeken en naslagwerken. Veel boeken hebben betrekking op de stad en de economie van Rotterdam.

Samen met de bijzondere collecties van het Rotterdamsch Leeskabinet beschikt de UB over een rijke schat aan oude drukken die een historische dimensie geven aan de vakgebieden van de Erasmus Universiteit.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen