Bijzondere collecties

Rotterdamsch Leeskabinet
Dubbele pagina uit de 'Grooten Atlas' (1664) van Johannes Blaeu.

Het Rotterdamsch Leeskabinet heeft veel bijzondere boeken in de collectie. Dat kunnen oude drukken zijn, zeldzame uitgaven in kleine oplagen of exemplaren met opdrachten. Veel daarvan zijn door particulieren geschonken of gelegateerd.

Zo bevindt zich in de collectie de negendelige Atlas Maior (1664) van Johannes Blaeu, een gaaf, hand ingekleurd exemplaar van een van de meest ambitieuze boekuitgaven uit de zeventiende eeuw. Een ander pronkstuk is de vijfdelige Nederlandsche vogelen (1770-1829) van Cornelis Nozeman en Christiaan Sepp, met indrukwekkende paginagrote kleurenillustraties van vogels die in Nederland voorkwamen.

Tot de bijzondere collecties behoren ook enkele bibliotheken van particulieren, zoals die van de Rotterdamse familie Van Rijckevorsel, de nucleus van het nieuwe Leeskabinet na 1940, en van Heinz Polzer/Drs. P. Grotere samenhangende schenkingen uit het verleden zijn die van boeken over Rotterdam, een schenking uit 1940 van de notaris L.C.J.C. van Ravesteyn en boeken met reisverslagen, waaronder veel oude drukken, merendeels met betrekking tot Nederlands-Indië, van N.P. van den Berg. Een andere bijzondere collectie is het vrijwel volledige fonds van de Rotterdamse uitgever Meindert Boogaerdt Jr., bestaande uit vele honderden boeken over alle mogelijke onderwerpen, uit de jaren 1904 tot 1912.

In 2022 werd een bijzondere collectie Surinaamse poëzie ondergebracht bij het Rotterdamsch Leeskabinet. Het gaat om prachtig vormgegeven dichtbundels, merendeels in het Sranantongo, die met zorg verzameld werden door directeur van Het Taalmuseum Fresco Sam-Sin. Jaarlijks organiseren het Leeskabinet en Het Taalmuseum samen een evenement om de Surinaamse poëzie en talen te koesteren en te vieren.

Alle boeken uit de bijzondere collecties zijn opgenomen in de catalogus. Ze worden niet uitgeleend, maar zijn wel ter inzage beschikbaar. Een aanvraag doet u via ons vragenformulier.

Meer informatie over de bijzondere collecties van het Leeskabinet vindt u in het literatuuroverzicht.

Van Rijckevorsel Bibliotheek

Collectie Surinaamse poëzie

Boekerij Drs. P

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen