Schenkingen en donaties

Rotterdamsch Leeskabinet
De eerste vedieping van de Leeskabinet nis vanaf de trap gezien, met zicht op de volle boekenkasten

De collectie van het Rotterdamsch Leeskabinet behoort tot het culturele erfgoed van de stad Rotterdam en omstreken. Het Leeskabinet speelt bovendien een belangrijke en onafhankelijke rol in de kennisoverdracht op het gebied van cultuur en wetenschap.

Het Leeskabinet steunt op financiële bijdragen van leden, vrienden en relaties. Om in de toekomst een gezonde stabiliteit te handhaven, blijven (naast de lidmaatschapsgelden) financiële bijdragen van leden, vrienden en relaties noodzakelijk. U kunt het Leeskabinet op verschillende wijzen extra ondersteunen:

  • met een eenmalige schenking
  • met periodieke giften
  • door middel van een legaat of erfstelling 

Het Leeskabinet heeft de ANBI-status. Periodieke giften in geld zijn daardoor geheel aftrekbaar van de belasting. Er geldt geen minimumbedrag. Wel dient u de gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen. Legaten aan het Leeskabinet zijn vrij van successierecht.

Met uw steun kan het Leeskabinet blijven bouwen aan een zekere toekomst én investeren in de uitbreiding van de collectie en in het onderhoud van het historische cultuurbezit. Uiteraard kunt u zich voor nadere informatie wenden tot de bibliothecaris (drs. Roman Koot, e-mail: roman.koot@eur.nl, of per post Postbus 1738, 3000 DR  Rotterdam).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen