Privacyverklaring

Rotterdamsch Leeskabinet
De eerste vedieping van de Leeskabinet nis vanaf de trap gezien, met zicht op de volle boekenkasten

Privacyverklaring Rotterdamsch Leeskabinet

Dit is de privacyverklaring van Het Rotterdamsch Leeskabinet met KvK-nummer 40342010 gevestigd op de Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA te Rotterdam.

Het RLK gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van persoonsgegevens
Als u zich aanmeldt als lid van Het Rotterdamsch Leeskabinet  vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw gegevens worden ook gebruikt om u te informeren over onze lezingen en andere activiteiten door middel van mailings, nieuwsbrieven en website. Onze organisatie houdt een register bij waarin de persoonsgegevens, te weten namen, adressen, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht van de leden zijn opgenomen. Uw geslacht wordt bijgehouden om u op correcte wijze te kunnen aanschrijven bij correspondentie.

Gebruiksdoeleinden

Het RLK gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en processen:

• het inschrijven van leden

• om contact met de leden te kunnen opnemen

• om de leden informatie te sturen via de post of nieuwsbrief (via Campaign Monitor)

• het administreren van de financiële ledenadministratie in Exact Online

• voor het organiseren van lezingen en activiteiten

• voor het uitvoeren van de uitleenadministratie in Worldshare (OCLC)

• om inzicht te verkrijgen in het leespatroon. Door analyse van uitleenstatistieken verbeteren wij onze dienstverlening en de samenstelling van de collectie. De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens als lid en als oud-lid gedurende 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Ten behoeve van het documenteren van de geschiedenis van de vereniging worden na deze termijn alleen de namen van oud-leden en oud-bestuursleden bewaard. Deze zijn uitsluitend voor wetenschappelijke en historische doeleinden bestemd.

Gegevensbeveiliging

Alleen de personen voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. De gegevens zijn verwerkt door de medewerkers van de financiële administratie van Het Rotterdamsch Leeskabinet. Voor de uitleenadministratie hebben ook de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek toegang tot uw gegevens. De leveranciers van onze administratiesystemen hebben een verklaring afgegeven dat de afscherming van uw gegevens online wordt gegarandeerd.

Gegevensdeling met derden
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. De nieuwsbrieven aan leden en niet-leden worden verstuurd via Campaign Monitor, waarvoor u zichzelf aan- en afmeldt.

Uw rechten
Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciet toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u het RLK toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken. 
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op via Leeskabinet@eur.nl

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De huidige versie is gedateerd 24 mei 2018.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen