ANBI status

Rotterdamsch Leeskabinet

Elke ANBI geregistreerde instelling moet in opdracht van de belastingdienst enkele standaardgegevens publiceren via een webpagina. Voor de Vereniging Rotterdamsch Leeskabinet vindt u deze gegevens bij elkaar op deze pagina.

ANBI gegevens van de vereniging Rotterdamsch Leeskabinet

Naam:

Rotterdamsch Leeskabinet

Fiscaal nummer:

0035.88.981

Contactgegevens:

Rotterdamsch Leeskabinet

drs. R. Koot (bibliothecaris)

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA  Rotterdam

tel. 010-4081214

mail. roman.koot@eur.nl

Bestuurssamenstelling:

mr. H.E.M. (Hen) Vrolijk (voorzitter)

prof. dr. C.W.A.M. (Kees) van Paridon (secretaris)

H.W. (Hans) Cool, MA (penningmeester)

dr. T.R. (Tjaard) Barnard 

mr. E.W. (Willemijn) van Blommestijn

C.L. (Cuna-Laura) Duin

dhr. B. (Bas) Kwakman

drs. K (Korrie) Louwes

mr. J. (Johannes) de Muinck Keizer   

Beleidsplan:

Op 22 mei 2019 heeft de Algemene ledenvergadering het beleidsplan 2019-2024 vastgesteld. Lees het beleidsplan.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn onbezoldigd. De vereniging heeft geen eigen medewerkers in dienst. De personele ondersteuning in het Leeskabinet wordt verzorgd door medewerkers aangesteld bij de Erasmus Universiteit.

Doelstelling:

Het Leeskabinet houdt in Rotterdam een grote (wetenschappelijke) collectie boeken en tijdschriften in stand en biedt daarmee literaire ontspanning en wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke informatie. In het verlengde van deze collectie organiseert het Leeskabinet lezingen en activiteiten. Het Leeskabinet richt zich op de medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit en op de leden van de vereniging Rotterdamsch Leeskabinet.

Jaarverslag: verslag van de uitgeoefende activiteiten:    

Elk jaar worden de uitgeoefende activiteiten vermeld in het jaarverslag. Dit wordt vastgesteld in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (rond april/mei). Lees het laatste goedgekeurde verslag. De lopende activiteiten liggen geheel in lijn met de in dit laatste jaarverslag vermelde activiteiten. Lees ook het voorlaatste jaarverslag en het daaraan voorafgaande jaarverslag.

Financiële verantwoording:

Elk jaar wordt de jaarrekening vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (rond april/mei). Bekijk de laatste goedgekeurde jaarrekening. Bekijk ook de voorlaatste jaarrekening en de daaraan voorafgaande jaarrekening.

Voor een beknopte jaarrekening en voor de toelichting op de jaarrekening zie de jaarverslagen sub financiën.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen