Auteursrecht voor onderzoekers

Onderzoekers gebruiken vaak het werk van anderen en incorporeren dit in hun eigen onderzoek; het auteursrecht geeft aan binnen welke kaders een onderzoeker dat mag doen.

Belangrijk hierbij is artikel 15a van de auteurswet: het citaatrecht. Het citaatrecht omvat zowel teksten, afbeeldingen, audio- en videofragmenten. Uit werken mag geciteerd worden indien:

 1. Het werk waaruit geciteerd is, rechtmatig openbaar is gemaakt;
 2. Het citaat dient ter ondersteuning van de inhoud van het nieuwe werk. Het dient niet ter versiering;
 3. Niet meer wordt geciteerd dan strikt noodzakelijk is. Afbeelding mogen in hun geheel geciteerd worden;
 4. Er geen wijzigingen zijn aangebracht in het geciteerde werk;
 5. De geciteerde bron duidelijk vermeld is.

Een onderzoek, wanneer het openbaar is gemaakt, is weer een nieuwe creatie: een nieuw werk waar nieuwe auteursrechten op rusten met de onderzoeker (of een ander) als rechthebbende. Het auteursrecht geeft aan wat de rechten van de onderzoeker zijn, en op welke wijze derden gebruik mogen maken van het werk.

Als de onderzoeker een werk openbaar wil maken zijn er een aantal vragen die beantwoord moeten worden: hoe wil de onderzoeker het onderzoek openbaar maken? Via een grote (of kleine) uitgever? Via Open Access? Ook hier is er een auteursrechtelijke dimensie: kan de onderzoeker desgewenst het auteursrecht behouden?

Hieronder vind je een aantal regelmatig gestelde vragen van onderzoekers over auteursrecht. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met het Auteursrechten Informatiepunt via copyright@eur.nl

Creative Commons is een veelgebruikte en toegankelijke vorm van een licentie die u aan uw werk kunt verbinden. Er zijn zes vormen van Creative Commons-licenties. Door een Creative Commons licentie te gebruiken, bepaalt u als auteursrechthebbende onder welke voorwaarden uw werk mag worden gebruikt door derden. Bronvermelding is bij alle vormen van deze licenties verplicht en u behoudt al uw rechten op het werk.

De website bevat ook een licentie selectie tool die u kunt gebruiken om te bepalen welke licentievorm het beste past in uw situatie.

Indien het gaat om een citaat, dan is dat mogelijk mits u voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Indien u geen beroep kunt doen op het citaatrecht dan heeft u toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Indien toestemming vragen niet mogelijk is of toestemming niet wordt gegeven, dan is het toegestaan om een hyperlink op te nemen naar het materiaal.

Voor advies met betrekking tot de specifieke toestemming of het formuleren van een toestemmingsverklaring, neem contact op met copyright@eur.nl.

Uitgevers gebruiken vaak een eigen standaardovereenkomst die zij de auteur ter ondertekening aanbieden. Deze standaardovereenkomsten verschillen per uitgever en betekenen niet dat aanpassingen onmogelijk zijn. In de meeste gevallen verzoekt de uitgever u om uw auteursrechten op het werk over te dragen of om een ruime licentie op uw werk te verstrekken. In het algemeen is het voor u als auteur goed om te letten op de volgende punten voordat u de overeenkomst tekent:

 • Het is verstandig om het recht op hergebruik van een artikel of boekhoofdstuk in het onderwijs of onderzoek te behouden. Hiermee voorkomt u dat u het door u gecreëerde werk na ondertekening van de uitgeefovereenkomst niet meer kunt gebruiken in uw eigen onderwijs of onderzoek.
 • Mocht u plannen hebben om het werk te herschrijven, dan is het ook verstandig om het recht op het herschrijven of aanpassen van het werk te behouden.
 • Behoud ook het recht om uw publicatie, in elk geval het auteursmanuscript, te laten opnemen in de institutional repository, RePub. Het auteursmanuscript (ook wel de ‘Submitted Version’ en/of de ‘Version of Record’ genoemd) is de versie die u indient bij de uitgever.
 • Indien het werk een wetenschappelijk artikel is, dan is het verstandig om het recht tot verspreiding van het artikel onder uw vakgenoten te behouden.

Neem voor juridisch advies in het kader van o.a. de beoordeling van de overeenkomst met de uitgever, contact op met copyright@eur.nl.

De EUR kent een Open Access-beleid. Lees hier meer over Open Access en het beleid van de EUR.

Indien u Open Acces wilt publiceren in een bepaald tijdschrift, gebruik dan altijd eerst de Erasmus Journal Browser om te controleren of de publicatiekosten wellicht gedekt worden door de algemene afspraken tussen de EUR en/of de VSNU en de uitgever.

Het citaatrecht staat toe dat u een afbeelding, stuk tekst of een deel van een audio(visueel) werk zonder toestemming van de rechthebbende mag overnemen ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, mits aan de volgende wettelijke voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het werk waaruit geciteerd wordt is rechtmatig openbaar gemaakt.
 2. Het citaat dient ter ondersteuning van de inhoud van uw werk en dus niet ter versiering of om uw werk op te leuken.
 3. U mag niet meer overnemen dan strikt noodzakelijk is. Afbeeldingen mogen uiteraard wel in hun geheel worden geciteerd.
 4. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het citaat.
 5. Er moet een duidelijke bronvermelding zijn.

Er zijn verschillende online bronnen beschikbaar die auteursrechtenvrij materiaal bevatten. Controleer wel altijd voor de zekerheid de toepasselijke voorwaarden. Enkele veelgebruikte bronnen zijn:

 • Wikimedia Commons – een database met meer dan 45 miljoen vrij beschikbare mediabestanden, zoals video’s, geluidsfragmenten en afbeeldingen.
 • Pixabay – een website met meer dan een miljoen vrij beschikbare foto’s, illustraties, grafische afbeeldingen en video’s in hoge resolutie.
 • Creative Commons search – een website die specifiek gericht is op het zoeken naar materiaal dat een Creative Commons-licentie bevat.
 • Europeana Collections – een digitaal platform, deels gefinancierd door de EU, voor het delen van cultureel erfgoed. De collectie biedt toegang tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde items.
 • Metropolitan Museum of Art – The Met heeft sinds begin 2017 een groot aantal public domain werken ‘open access’ beschikbaar gesteld op de website.
 • The British Library – via Flickr heeft dit museum meer dan een miljoen afbeeldingen gepubliceerd die vrij gebruikt mogen worden.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen