Creative Commons Licenties

Open Access tijdschriften publiceren onderzoek onder Creative Commons licenties. Deze licenties bevorderen de toegang en het hergebruik van wetenschappelijk onderzoek. De aanwezigheid van een Creative Commons-licentie op een auteursrechtelijk beschermd werk beantwoordt de vraag: "Wat mag ik doen met dit werk?"

Creative Commons (CC) licenties maken het mogelijk om creatieve werken vrijer beschikbaar te stellen dan bij traditioneel auteursrecht mogelijk is. Het doel is dat werken, zoals publicaties, makkelijker gekopieerd en verspreid kunnen worden of dat anderen er op voort kunnen bouwen. Creative Commons biedt verschillende vrije licenties aan die copyrighthouders in staat stellen te bepalen onder welke voorwaarden hun werk mag worden gebruikt en verspreidt. 

Als je publiceert in een Open Access tijdschrift dan zal de uitgever vragen onder welke CC-licentie je wilt publiceren. Er zijn een aantal verschillende Creative Commons-licenties. EUR beveelt haar onderzoekers aan dat zij kiezen voor de CC-BY licentie. Deze licentie is het meest in overeenstemming met de filosofie van Open Access en realiseert haar potentieel om kennis om te zetten in een effectief instrument voor onderwijs en onderzoek. Denk eraan dat een subsidieverlener ook eisen kan stellen aan de soort licentie.

CREATIVE COMMONS LICENCES¹
License  designationLicense nameWhat does this mean for you as an author?

CC BY

AttributionThe most liberal of the CC licences apart from CC0 Public Domain Dedication. This licence allows others to distribute, remix, tweak, and build upon a work – also commercially – provided they credit the author for the original creation and clearly indicate that changes were made to the work, if any.
CC BY-SA

Attribution
ShareAlike

Similar to CC BY; however, others must licence new creations under identical terms. Therefore, all new works reusing (parts of) such work will need to carry the same licence and any derivatives will also allow commercial use.
CC BY-ND

Attribution

NoDerivatives

This licence allows for redistribution, commercial and non-commercial, provided it is passed along unchanged and in whole, with credit to the author. ND ('no-derivatives') means that others may not modify your work. This could prevent larger portions from being included in course packs.

CC BY-NC

Attribution

Non-Commercial

With this licence others must not remix, tweak, or build upon the original work for commercial purposes. Although new works must also acknowledge the author and be non-commercial, reusers do not have to licence their derivative works on the same terms. NC ('non-commercial') means that the work may only be used for non-commercial purposes. Please note that this may mean that those within the university cannot re-use your work for teaching

CC BY-NC-SA

Attribution
Non-Commercial

ShareAlike
This licence lets others remix, tweak, and build upon the author’s work non-commercially, provided they credit the author and licence their new creations under the identical terms.
CC BY-NC-ND

Attribution

Non-Commercial NoDerivatives
This is the most restrictive of the six licences, only allowing others to download works and share them with others as long as they credit the author, but they cannot change them in any way or use them commercially.

¹ This table is a derivative of Pascal Braak, Hans de Jonge, Giulia Trentacosti, Irene Verhagen, Saskia Woutersen, Guide to Creative Commons for Scholarly Publications and Educational Resources https://doi.org/10.5281/zenodo.4090923 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Voor meer informatie over het toepassen van Creative Commons licenties, lees de Guide to Creative Commons for Scholarly Publications and Educational Resources  opgesteld door de NWO, VSNU en UKB.

Lees ook:
Betekent een CC BY licentie op mijn publicatie dat iedereen mijn werk kan hergebruiken zoals hij wil?
Wat zijn de gevolgen van het kiezen van een beperkendere CC licentie voor mijn Open Access publicatie, zoals bijvoorbeeld de CC BY-NC licentie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen