Toelating

Dubbele master Toga aan de Maas
Rotterdam from the sky

Geweldig dat je interesse hebt in de master Toga aan de Maas! Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt over een toelating gevende vooropleiding en de aanvullende voorwaarden om te mogen starten.

Ik beschik voor aanvang van de studie over een ...

Studenten met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van zowel binnen als buiten Erasmus University Rotterdam hebben toegang tot de master Toga aan de Maas, mits de vooropleiding volledig is afgerond en je geselecteerd bent voor de masteropleiding.

Met een hbo-bachelordiploma Rechten ben je toelaatbaar nadat de pre-masteropleiding ESL Algemeen met succes is afgerond en je geselecteerd bent voor de masteropleiding.

Voor bachelordiploma's anders dan Rechtsgeleerdheid geldt dat deze toelatingsgevend kunnen zijn, indien aanvullend het civiel effect wordt behaald en je geselecteerd bent voor de masteropleiding.

Selectie

De master Toga aan de Maas biedt plaats aan maximaal 30 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. Tot en met zondag 16 juni 2024 is het mogelijk je aan te melden. Het motto is: hoe eerder hoe beter. De gesprekken vinden immers plaats in de periode van 1 mei tot en met 21 juni 2024. Op dinsdag 25 juni 2024 vindt de selectiedag plaats.

Voor de selectie geldt: de perfecte student is niets meer te leren, het gaat om je motivatie!

Het doel van de dubbele master Toga aan de Maas is om studenten net een beetje extra uit te dagen. Dit doen we door van je te vragen ook wat verder te kijken dan je ‘eigen’ rechtsgebied en door je uitgebreid kennis te laten maken (inhoudelijk en op het gebied van vaardigheden) met de beroepspraktijk. 

Het is dan ook niet zo dat je met enkel een goede cijferlijst toegelaten zal worden tot het programma van de master Toga aan de Maas. Een breder scala aan vaardigheden en eigenschappen is wat wij zoeken. Wij komen graag te weten wat jouw motivatie is voor de master! 

Tegelijkertijd is de master Toga aan de Maas een dubbele master, die je in minder dan twee jaar afrondt. In anderhalf jaar rond je zowel de door jou gekozen basismaster, als Toga aan de Maas af. Het programma van de master Toga aan de Maas is dus uitdagend, er wordt een hoop van jou en je medestudenten verwacht. Om die reden hebben we een selectieprocedure, die maximaal 30 studenten toegang biedt tot het programma.

Hier beschrijven wij de selectieprocedure, en tegelijkertijd nodigen wij je van harte uit om te solliciteren!

In de eerste ronde stuur je per mail een motivatiebrief in, alsook je CV en cijferlijst (tot dat moment: je hoeft op het moment van solliciteren dus nog niet alle cijfers van de bachelor binnen te hebben). De coördinator van Toga aan de Maas neemt deze stukken door, en beslist of jouw profiel op het eerste gezicht past bij Toga aan de Maas: heb je goed onderbouwd waarom je voor deze dubbele master wilt gaan en kunnen wij de verwachtingen die jij in je motivatiebrief uitspreekt waarmaken?

Wanneer je de genoemde stukken hebt opgestuurd, krijg je automatisch ook toegang tot de tweede ronde, tenzij bovengenoemde stukken niet tijdig of volledig zijn ingediend.

In deze ronde staat een selectiegesprek centraal. Van tevoren dien je een (PowerPoint)presentatie voor te bereiden, waarin je de volgende drie onderdelen verwerkt:

  1. Wie ben jij, en waarom ben je geschikt voor de master Toga aan de Maas?
  2. Een actueel onderwerp binnen het rechtsgebied van de door jou gekozen basismaster (en bij twijfel, de master die het waarschijnlijk gaat worden) belicht vanuit rechtsvergelijkend perspectief.
  3. Je verwachtingen van de master Toga aan de Maas: wat wil je met de master bereiken?

Verras ons door een creatieve presentatie neer te zetten, waarmee wij kunnen achterhalen waarom jij een passie hebt voor het recht (in de breedste zin). Neem de presentatie op een USB-stick mee naar het gesprek.

Bij het selectiegesprek zullen twee medewerkers van Erasmus School of Law aanwezig zijn. In beginsel is dat altijd de coördinator van de master Toga aan de Maas. Daarnaast is het in beginsel een docent van de sectie binnen Erasmus School of Law, waar de door jouw gekozen basismaster onder valt. Het selectiegesprek start met het houden van je presentatie, waarna wij vanuit de master nog enkele vragen aan je willen voorleggen, al dan niet naar aanleiding van je presentatie.

Na het gesprek zullen wij je binnen een bepaalde termijn wel of niet toelaten tot de selectiedag (ronde drie).

Ronde drie betreft een 'live'-assessment. Je wordt uitgenodigd, met een aantal medekandidaten om naar de universiteit te komen. Het dagvullende programma zal bestaan uit een individuele schriftelijke opdracht en een groepsopdracht. Voorts leer je potentiële medestudenten kennen. Het doel van deze dag is om een goed beeld van jou te krijgen wat betreft academische kwaliteit, ligging in de groep en in hoeverre je past binnen de master Toga aan de Maas. Vanuit de master, universiteit en beroepspraktijk zullen er docenten en professionals aansluiten deze dag.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen