Klinische Psychologie

Toelatingseisen voor Master Klinische Psychologie

Vooropleiding 

Voor toelating tot de master Psychologie moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding of pre-masterprogramma succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master is afhankelijk van jouw vooropleiding.   


Directe toelating 

Je bent direct toelaatbaar tot de master indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond: 

  • Bachelor Psychologie aan de EUR 
  • Bachelor Psychologie aan een universiteit elders in Nederland 

Toelaatbaarheid ter beoordeling van de Toelatingscommissie 

Indien je een vergelijkbare opleiding met de bachelor Psychologie succesvol hebt afgerond, dan bestaat de kans dat je eveneens direct toelaatbaar bent tot de master Psychologie. Dit is mede afhankelijk van de inhoudelijke invulling van jouw vooropleiding en van je behaalde resultaten voor WO-vakken in statistiek als onderdeel van je opleiding. Voorbeelden van enkele bacheloropleidingen waarmee je mogelijk direct toelaatbaar bent, zijn Cognition, Language and Communication, Liberal Arts & Sciences, Psychobiologie en Gezondheidswetenschappen. Wanneer je je aanmeldt voor de masterspecialisatie, zal de Toelatingscommissie bekijken of je direct toelaatbaar bent tot de masterspecialisatie. 

Er wordt verwacht dat je ten minste aan de volgende voorwaarden hebt voldaan: 

  • Tenminste 25 EC relevante vakken, waarvan minimaal 15 EC op het gebied van de Psychologie; en daarnaast 
  • Tenminste 15 EC statistiekvakken en basisvaardigheden in SPSS, JASP of R. 
  • Je wordt geacht bekend te zijn met de volgende statistische technieken (en deze te kunnen toepassen in statistische pakketten zoals SPSS, JASP of R): descriptive statistics, correlation, confidence intervals, hypothesis testing, between-subjects versus within-subjects designs, multiple regression, 1-factor and 2-factor ANOVA, repeated measures ANOVA, GLM, non-parametric testing. 

Let op: indien je instroomt vanuit een andere universiteit, of vanuit de EUR maar met een specialisatie in de bachelor die niet aansluit op de specialisatie in de master, ben je zelf verantwoordelijk voor het bijspijkeren van eventuele lacunes in kennis en vaardigheden op het gebied van statistiek en de gekozen specialisatie. Op deze pagina hebben we lijsten met aanbevolen literatuur geplaatst. 

Voor sommige postacademische opleidingen (bijvoorbeeld de opleiding GZ-psycholoog BIG) of lidmaatschappen van beroepsverenigingen kunnen aanvullende eisen worden gesteld naast het masterdiploma. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je op de hoogte te stellen van deze eisen indien je dergelijke opties overweegt. 

Twijfels?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding.