Waarom deze studie

Onderwijspsychologie: Leren en Presteren

Ben jij geïnteresseerd in de manier waarop mensen leren en presteren? Dan is de master Onderwijspsychologie: Leren en Presteren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam iets voor jou!

Leren en presteren zijn essentiële onderdelen van ons dagelijks leven. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, beginner of expert, student of werknemer: leren en presteren staan het grootste deel van ons leven centraal in onze ontwikkeling. Deze master is voor iedereen die richting wil geven aan uitdagingen op het gebied van leren en presteren. Je maakt daarbij gebruik van een benadering vanuit verschillende vakgebieden en bent gericht op nieuwe technologieën.

Master Psychology - Human Learning and Performance - Erasmus University Rotterdam

 

Tijdens de master ga jij, samen met onze experts, de uitdaging aan om complexe psychologische vraagstukken op het gebied van leren en presteren te analyseren, te onderzoeken en op te lossen. Met deze interdisciplinaire master kun je veel kanten op door de brede oriëntatie en mogelijkheden tot specialisatie. Zo verwerf je kennis op microniveau (bijv. inzicht in cognitieve en affectieve processen die ten grondslag liggen aan leren en presteren), mesoniveau (bijv. de rol van de omgeving waarin geleerd en gepresteerd wordt) en macroniveau (bijv. effecten van overheidsbeleid). Als afgestudeerd professional heb je een streepje voor, omdat je in staat bent wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk. Je hebt na deze master een goede theoretische basis en beschikt over uitstekende onderzoeks- en praktijkvaardigheden.

Waar gaat deze master over?

Deze master gaat over de manier waarop mensen optimaal kunnen leren en presteren. Wat is de meerwaarde van iPad-scholen voor de leerprestaties van leerlingen? Wat kun je naar aanleiding van een CITO-toets zeggen over leerprestaties van kinderen? In hoeverre helpt samenwerken in het aanleren van professionele vaardigheden? Hoe kun je (online) leeromgevingen en trainingen inrichten om de prestaties van studenten te optimaliseren?

Bij het beantwoorden van dergelijke vraagstukken kijken we hoe we wetenschappelijke kennis uit verschillende disciplines kunnen toepassen in de praktijk, om het beste uit ieder individu te halen. Bij die disciplines kun je denken aan: onderwijspsychologie, cognitieve psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie of bijvoorbeeld neuropsychologie en sociale psychologie.

In deze master leer je te kijken vanuit zowel microniveau (bijvoorbeeld inzicht in cognitieve en affectieve processen achter het leren en presteren), als mesoniveau (bijvoorbeeld de rol van de omgeving waarin geleerd en gepresteerd wordt), als macroniveau (bijvoorbeeld de effecten van overheidsbeleid).

Leren en presteren zijn essentiële onderdelen van ons dagelijks leven.

Waarom deze master studeren in Rotterdam?

  • Je leert op een actieve manier en werkt in kleine groepen aan het oplossen van psychologische vraagstukken;
  • Je werkt aan actuele maatschappelijke vraagstukken waarbij real-life cases en praktijkexperts een centrale rol spelen;
  • Je ontwikkelt professionele vaardigen door practica te volgen en stage te lopen; 
  • Je master bij de Erasmus Universiteit Rotterdam behoort tot de beste masteropleidingen Psychologie van Nederland;
  • Je ontwikkelt je tot een allround professional die wetenschappelijke kennis kan toepassen in de praktijk;
  • Je hebt als afgestudeerde een streepje voor door je goede theoretische basis en uitstekende onderzoeks- en praktijkvaardigheden.
Deze master is een erg brede en goed georganiseerde opleiding, waarmee je wordt voorbereid op het toekomstige werk van een onderwijspsycholoog.

Voor wie bestemd?

Voor iedereen die begrijpt dat goed kunnen leren en presteren niet vanzelfsprekend is, maar wel essentieel om een rol te kunnen spelen in onze complexe samenleving.

Claire Droppert

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen