Toelating

Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving

Voorlichtingspodcast Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving

Ouders met hun kind aan tafel

Vooropleiding 

Voor toelating tot de Nederlandstalige master in Pedagogy and Education moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master, is afhankelijk van jouw vooropleiding.  

Let op: de toelatingseisen voor de specialisatie Orthopedagogiek wijken af van de toelatingseisen voor de specialisaties Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving en Onderwijswetenschappen.  

Directe toelating 

Je bent direct toelaatbaar tot de masterspecialisaties Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving of Onderwijswetenschappen indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond: 

  • Bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de EUR;
  • Pre-master in de richting van de masterspecialisatie aan de EUR;
  • Bachelor Pedagogische Wetenschappen aan een universiteit elders in Nederland.

Toelaatbaarheid ter beoordeling van de Toelatingscommissie 

Indien je een aanverwante WO-bachelor in Sociale Wetenschappen hebt behaald, dan bestaat de kans dat je eveneens direct toelaatbaar bent tot de masterspecialisaties Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving en Onderwijswetenschappen. Dit is mede afhankelijk van je behaalde resultaten voor WO-vakken. We vragen minimaal: 

  • 10 EC in Methoden & Technieken en SPSS 
  • 15 EC in Pedagogiek (voor Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving) of 15 EC in Onderwijskunde/ Onderwijswetenschappen (voor Onderwijswetenschappen) 

Wanneer je je aanmeldt voor de masterspecialisatie, zal de Toelatingscommissie bekijken of je direct toelaatbaar bent tot de specialisatie. 

Toelaatbaar na volgen pre-master

Je bent niet direct toelaatbaar tot Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving of Onderwijswetenschappen indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond. Je dient eerst de pre-master te volgen voordat je kunt starten aan de master: 

  • HBO-bachelor en/of HBO-master van aanverwante studie in de Sociale Wetenschappen; 
  • WO-bachelor van niet-aanverwante universitaire studie.  

Niet toelaatbaar 

Als je een HBO-bachelor hebt afgerond van een niet-aanverwante studie in de Sociale Wetenschappen, ben je ook niet toelaatbaar tot de pre-master en zal je moeten starten met de bachelor  bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.

Twijfels over je toelaatbaarheid?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen