3 NWO Open Competitie-beurzen voor EUR-onderzoekers

Drie wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangen een Open Competitie SGW beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Markus Haverland, Daan van Knippenberg en Hub Zwart kunnen met deze financiering onderzoek doen naar respectievelijk Europese economische hervormingen, de effecten van toenemende diversiteit in teams en de relevantie van Neanderthaleronderzoek voor ons zelfbeeld.

Met deze financiering van maximaal 750.000 euro krijgen zij de kans om onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. De drie aan onze universiteit verbonden onderzoekers gaan de beurs gebruiken voor het volgende:

 • Een veerkrachtige Europese Unie? Europese economisch hervormingen in een gepolitiseerd speelveld - prof.dr. Markus Haverland

  Covid-19 heeft de EU ook economisch hard getroffen, sommige lidstaten echter harder dan andere, waardoor de stabiliteit van de EU wordt bedreigd. Als reactie heeft de EU een enorm budget beschikbaar gesteld voor investeringen, gekoppeld aan de eis om door de EU gevraagde economische hervormingen eindelijk door te voeren. Gaat het met de extra middelen lukken? Verandert het politieke speelveld, doordat de spelers die voor hervormingen zijn gesterkt worden? Pakken zij de handschoen voortvarend op door hervormingen slim te framen en weerstand te doorbreken, of houden Eurosceptische krachten hun tegen? Dit wordt onderzocht voor Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.

  Lees het uitgebreide artikel over het onderzoek van Markus Haverland.

 • De groeipijn van toenemende diversiteit in teams - prof.dr. Daan van Knippenberg

  Onderzoek wijst op de voordelen van team diversiteit, maar zegt niets over het effect op team functioneren wanneer de diversiteit van een team verandert. Hier zullen veranderingen in team functionele diversiteit en team culturele diversiteit onderzocht worden, en worden geanalyseerd hoe verandering in diversiteit, en met name een toename in diversiteit, vraagt om zorgvuldig management om teams niet te laten lijden onder ‘groeipijn’.

 • De relevantie van Neanderthaleronderzoek voor ons zelfbeeld in tijden van mondiale crisis - prof.dr. Hub Zwart

  Ons beeld van Neanderthalers verandert snel. Neanderthalers blijken bedreven in ogenschijnlijk unieke menselijke praktijken (taal, muziek, symboliek) en gelden in toenemende mate als mensen zoals wij. Hoewel het wetenschappelijke beeld van Neanderthalers drastisch evolueerde, richt veel onderzoek zich nog steeds op anatomische, genetische, psychische en culturele verschillen (‘zij’ vs. ‘wij’). Dit project combineert inzichten uit paleolithische archeologie, filosofie en genderstudies om te analyseren hoe transities in Neanderthaler-onderzoek ons zelfinzicht uitdagen en de vraag heropenen: wat maakt ons mens? Dit is van belang nu klimaatcrisis en massa-extinctie aanzetten tot herbezinning op ons evolutionaire ‘succes’.

Professor

prof.dr. (Markus) M Haverland

Professor

prof.dr. (Daan) DL van Knippenberg

Professor

prof.dr. (Hub) HAE Zwart

Meer informatie

Bekijk de NWO website voor meer informatie over de Open competitie SGW beurs.

Gerelateerde content

NWO Open Competitie beurs voor drie Rotterdamse onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 3 onderzoekers van de Erasmus Universiteit een Open Competitie SGW beurs toegekend.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen