Acht Europese universiteiten en steden werken samen aan maatschappelijke uitdagingen

Op 15 juni 2022 hebben acht universiteiten die deel uitmaken van UNIC een gezamenlijke verklaring over geëngageerd onderzoek ondertekend. De universiteiten hebben zich verbonden een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen om gemeenschappen en hun steden te betrekken bij het bevorderen van onderzoek en innovatie om een verschil te maken in het leven van mensen.

Europeanen over verschillende talen en grenzen heen samenbrengen

In de verklaring, een primeur voor Europa, wordt gepleit voor "geëngageerd onderzoek", dat wil zeggen een aanpak waarbij lokale mensen en gemeenschappen, NGO's en gemeenten samenwerken met universiteiten om collectief te beslissen wat moet worden onderzocht en waarbij maatschappelijke partners bij alle stadia van het onderzoeksproces worden betrokken. Deze co-creatieve aanpak neemt het voortouw om Europeanen over verschillende talen en grenzen heen samen te brengen en als actieve leden deel te nemen aan het vormgeven van bloeiende, meelevende, verlichte samenlevingen en duurzame economieën, op basis van de kracht van onderzoek en bewijsmateriaal.

"Mensen op een zinvolle manier betrekken bij onderzoek en innovatie is de sleutel tot het succes van onze steden en universiteiten op de lange termijn"

Prof.dr. Ed Brinksma

Voorzitter van het College van Bestuur

“Mensen op een zinvolle manier betrekken bij onderzoek en innovatie is de sleutel tot het succes van onze steden en universiteiten op de lange termijn. Vandaag, in een primeur in Europa, markeert deze verklaring over geëngageerd onderzoek een pioniersstap voor het realiseren van de ambities van de Europese Onderwijsruimte en de Europese Onderzoeksruimte van de Europese Commissie", zegt professor Ed Brinksma, Voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ontwikkeling van een strategie voor geëngageerd onderzoek

Studenten en medewerkers van de universiteit, gemeenten en partners uit het maatschappelijk middenveld hebben in januari en opnieuw in maart 2022 een Engaged Research Strategy Forum bijgewoond aan de University College Cork in Ierland. Daar hebben zij samengewerkt aan de ontwikkeling van de tekst voor de verklaring, waardoor dit een echt samenwerkingsinitiatief is geworden. De volgende stap is de ontwikkeling van een strategie voor geëngageerd onderzoek, die later dit jaar in Rotterdam wordt gelanceerd.

"Deze verklaring is een belangrijke mijlpaal voor steden en universiteiten in Europa. Het is de eerste keer dat wij als groep een dergelijk gezamenlijk engagement voor onze gemeenschappen hebben ontwikkeld. Dit historische initiatief zal in heel Europa nog vele jaren relevant zijn, weerklank vinden en impact hebben", aldus Willy Demeyer, burgemeester van Luik.

UNIC is een van de 41 Europese universitaire allianties die door de Europese Unie worden gefinancierd. UNIC richt zich op onderwijs en onderzoek door middel van maatschappelijke betrokkenheid, met de ambitie om inclusieve en duurzame samenlevingen te creëren. UNIC creëert een interuniversitaire campus, waar studenten, personeel, onderzoekers en stadspartners zullen studeren of onderzoek zullen doen bij samenwerkende partnerinstellingen en gemeenten.

Meer informatie

UNIC, opgericht in 2020, is een samenwerkingsverband van de volgende partners: België Université de Liège, stad Luik; Kroatië Sveučilište u Zagrebu, stad Zagreb; Finland Oulun yliopisto University, stad Oulu; Duitsland Ruhr-Universität Bochum, stad Bochum; Ierland Coláiste na hOllscoile Corcaigh, stad Cork; Spanje Universidad de Deusto, stad Bilbao; Nederland Erasmus Universiteit Rotterdam, stad Rotterdam; Turkije Koç Üniversitesi, stad Istanbul.

Gerelateerde content

Ethische dilemma’s in transformatief onderzoek (en enkele oplossingen)

This blog discusses ethical dilemmas in transformative research, following a workshop hosted by UNIC, DIT and Erasmus Research Services.

Erasmus Universiteit Rotterdam leidt nieuwe Europese alliantie van universiteiten in post-industriële steden (UNIC)

Samen met zeven andere universiteiten (uit Bilbao, Bochum, Cork, Istanbul, Luik, Oulu en Zagreb) richt EUR een Europese Universiteit voor Post-Industriële Steden...
Gerelateerde links
Meer weten over UNIC, de Europese universiteit van postindustriële steden?
Bekijk de pagina over prof.dr. Ed Brinksma, voorzitter College van Bestuur

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen