Acties voor meer investeringen in onderwijs

Ook op de Erasmus Universiteit Rotterdam staan acties gepland in de week van 11 maart. Het College van Bestuur heeft begrip voor de oproep. 

De PersoneelsVertegenwoordiging (PV)-EUROPA en WOinActie roepen de academische gemeenschap van de Erasmus Universiteit op om deel te nemen. 

Het College van Bestuur heeft begrip voor de oproepen en onderkent de noodzaak voor maatregelen: 'De problemen in het hoger onderwijs zijn groot en acuut, zoals we al eerder hebben gesteld'. 

Staken is een recht, en dat respecteert het College van Bestuur. Medewerkers en studenten worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de staking op vrijdag 15 maart. 

Het College vindt het daarbij wel belangrijk dat studenten zo min mogelijk worden geraakt. Daarom roept het College docenten en begeleiders op om studenten zo tijdig mogelijk te informeren als er colleges of werkgroepen uitvallen als gevolg van acties. De geplande tentamens in de week van 11 maart gaan gewoon door. 

Het gaat tenslotte hier niet om een conflict tussen werkgevers en werknemers. Het College hoopt dat door gesprekken met de minister de knelpunten in het  onderwijs kunnen worden opgelost.