Boekpresentatie Verhalen van Vrijheid

Op donderdag 21 vond de boekpresentatie plaats van Marijke Huisman's nieuwe boekVerhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013 (Hilversum, Verloren). Dit boek is het resultaat van haar EUR-Fellowship. Op 7 juni sprak Marijke Huisman ook bij OVT over haar nieuwe boek.Samenvatting Verhalen van vrijheid
Om de publieke opinie tegen slavenhandel en slavernij te keren, namen voormalige slaven soms zelf het woord. In het Engelse taalgebied verschenen er vanaf de late achttiende eeuw tientallen autobiografieën van ex-slaven. Een deel van deze teksten werd, in vertaling, ook in Nederland uitgegeven, zelfs tot ver na de afschaffing van de slavernij. Marijke Huisman volgt de sporen van een aantal slavenautobiografieën door Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland. Zij onderzoekt de rol die deze getuigenissen speelden in de productie van kennis over slavernij en het slavernijverleden. Het resultaat is een boeiende interpretatiegeschiedenis die begint in 1789 bij de anti-slavernijbeweging en via onder meer de Aprilbeweging, de Harlem Renaissance, Black Power, de tweede feministische golf en de "canon wars" voert naar actuele debatten over de omgang met het koloniale slavernijverleden en de "slavernij" van moslimvrouwen.