Casper de Vries over de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord voor jongeren

Casper de Vries over de gevolgen van het nieuwe

Het is maar de vraag of de pensioenpremies zullen dalen door het nieuwe pensioenakkoord. Deskundigen en pensioenfondsen wijzen erop dat bij veel fondsen al een lage premie wordt betaald. Jongeren zijn volgens de oppositie in de Tweede Kamer de dupe. Zij zullen geen volwaardig pensioen opbouwen. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics, geeft zijn reactie in het AD, d.d. vrijdag 20 december 2013.

Een lagere premie zal in de praktijk neerkomen op een lager pensioen voor jongeren vreest De Vries: 'Door het akkoord zullen mensen straks nog maar 60 procent van hun loon aan pensioen krijgen in plaats van 70 procent nu. Het hele pensioenakkoord is eigenlijk een bezuinigingsoperatie, maar dat vertellen ze niet.'

Meer informatie

Klik hieronder voor het artikel met De Vries in het Algemeen Dagblad, d.d. vrijdag 20 december 2013.