Claartje ter Hoeven benoemd tot hoogleraar Organisational Dynamics in the Digital Society

Hoe geven algoritmen vorm aan de manier waarop we werken? Verandert robotisering de werkrelatie tussen medewerkers? Beïnvloedt werken via een digitaal platform het welzijn van medewerkers? En hoe gaan we om met de consequenties van deze technologieën op het niveau van de werknemer, de organisatie en de overheid? Deze vragen gaat dr. Claartje ter Hoeven onderzoeken als hoogleraar ‘Organisational Dynamics in the Digital Society’ bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze multidisciplinaire leerstoel is onderdeel van de strategie ‘Meeting the Future Society’ van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

Multidisciplinair

Ter Hoeven verkent voor haar leerstoel hoe digitale technologieën mede vormgeven aan hoe we werken, organiseren en besturen. Digitale technologieën zoals bijvoorbeeld het (moeten) samenwerken met een robot, kunnen invloed hebben op de status van medewerkers of een baan. Door de komst van een robot kunnen medewerkers interessantere taken krijgen, maar aan de andere kant kan het zo zijn dat de robot hen letterlijk en/of figuurlijk voor de voeten gaat lopen. Ter Hoeven werkt voor de leerstoel samen met collega’s van Psychologie, Sociologie en Bestuurskunde. In samenwerking met diezelfde collega’s zet zij ook een nieuw multidisciplinair masterprogramma op met dezelfde naam: Organisational Dynamics in the Digital Society.

Het doel van het onderwijs- en onderzoeksprogramma is inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van digitale technologieën voor de kwaliteit en organisatie van werk. Met deze nieuwe inzichten kunnen we de voordelen (zoals bijvoorbeeld efficiëntie, samenwerking en status) van digitale technologie versterken en de nadelen (bijvoorbeeld werkdruk, vervreemding en baanonzekerheid) verminderen. De verkregen inzichten kunnen onder meer gebruikt worden door organisaties en overheden die nadenken over de kwaliteit van werk of duurzame inzetbaarheid in het digitale tijdperk.

Meeting the Future Society

De multidisciplinaire leerstoel is onderdeel van de voor 2019 tot 2022 vastgestelde strategie van de ESSB. De strategie bestaat uit vier pijlers, waarvan ‘Organisational Dynamics in a Digital Society’ er een is. Ter Hoeven is trekker van deze strategische pijler.

Over Claartje ter Hoeven

Prof. dr. Claartje ter Hoeven is in 2009 gepromoveerd op een proefschrift over ziekteverzuim aan de Universiteit Twente. Tussen 2009 en 2019 was zij verbonden aan de Amsterdam School of Communication Research, Universiteit van Amsterdam, waar zij les gaf en onderzoek deed naar informatie- en communicatietechnologieën, ‘constant connectivity’, werk-privébalans, het nieuwe werken en het welzijn van medewerkers. Sinds september 2019 is zij in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar ze haar werk naar digitale technologieën in organisationele context voort zet.

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 010 408 2135 | 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen