CLI Fellows Connect evenement samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Financieren van onderzoek en innovaties voor de campus van de toekomst
Person in front of a presentation screen

Op 21 maart organiseerde de CLI een Fellows Connect-evenement met speciale focus op onderzoeksbeurzen. Tijdens het evenement vertelden vertegenwoordigers van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) welk onderzoek het NRO ondersteunt en hoe ze werken aan de verdere verspreiding van nieuwe onderzoeksuitkomsten.

Bij binnenkomst in het Education Lab op 21 maart was de sfeer al meteen levendig, en de ruimte was gevuld met oude en nieuwe CLI fellows. De CLI organiseert regelmatig evenementen voor eerdere en huidige fellows, zoals Fellows Connect. Deze editie was het vijfde jaar dat er Fellows Connect-evenementen georganiseerd werden en dat werd gevierd met taart. Elke editie heeft een ander thema, maar het overkoepelende doel is het stimuleren van netwerken en het uitwisselen van ideeën en kennis tussen fellows. 

Cake with the CLI logo and the number 5

Deze Fellows Connect richtte zich op het thema onderzoeksbeurzen. Hiervoor kwamen Lars de Bruin, Pia Hindriks en Lisa Sipma van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) naar het Education Lab om dit onderwerp te bespreken. Tijdens het evenement vertelden ze welk onderzoek het NRO ondersteunt en hoe ze werken aan de verdere verspreiding van nieuwe informatie die uit dit onderzoek voortkomt. Daarnaast deelde Marieke Meeuwisse (universitair hoofddocent bij ESSB, research fellow van de CLI, bekroond met een Comenius teaching fellowship en lid van het KNAW Comenius Netwerk) haar ervaringen en tips uit het project waaraan ze werkte en dat gefinancierd werd door het NRO.

Wat is het NRO en wat doen ze?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is een onafhankelijke eenheid van de Nederlandse Onderzoeksraad, die gespecialiseerd is in onderwijsonderzoek, over alle vakgebieden en opleidingsniveaus in Nederland. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft als doel het onderwijslandschap van Nederland als geheel te beïnvloeden en richt zich daarom op het bredere niveau van verbeteringen en innovaties die kunnen voortkomen uit het gezamenlijke werk van individuen.

Het NRO ondersteunt categorieën onderzoeksprojecten door middel van financiering in verschillende aanvraagperiodes gedurende het jaar. Projecten worden gerangschikt op basis van thema en of ze meer op onderzoek of innovatie zijn gebaseerd, maar er zijn ook 'vrije onderzoeksonderwerpen', waarbij de onderzoeker elk onderwerp kan onderzoeken waar ze gepassioneerd over zijn.

Logo Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Hoe het NRO helpt het leven op de campus te verbeteren en te innoveren voor de toekomst

Via de verschillende subsidies die het NRO verstrekt, kunnen onderzoekers van alle onderwijsniveaus, inclusief de EUR, een aanvraag indienen voor financiering van hun project door het NRO. Een van die onderzoekers is Marieke Meeuwisse, die NRO-financiering aanvroeg voor haar onderzoek naar psychosociale factoren die samenhangen met studiesucces. Ze legde uit dat, hoewel je niet elke subsidie krijgt die je aanvraagt, het toch een geweldige ervaring is om samen te werken met het NRO. Ze raadde aan om om te beginnen te kijken naar kortlopend en kleinschalig praktijkgericht onderzoek dat het NRO aanbiedt, en dan eventueel ook beoordelaar te worden, om zo te leren wat er allemaal komt kijken bij een succesvol projectvoorstel. Naar aanleiding van deze ervaringen heeft Marieke een Comenius teaching fellowship gekregen en is ze lid geworden van het KNAW Comenius Netwerk. Dit netwerk omvat meer dan 500 andere ontvangers van een Comenius beurs en organiseert evenementen om de uitwisseling van nieuwe informatie en lopende onderzoeksresultaten te vergemakkelijken.

Naast de missie om onderwijsonderzoek en -innovatie te stimuleren en te bevorderen, is een ander doel van het NRO om deze nieuwe bevindingen en informatie te verspreiden. Daarom organiseert het NRO jaarlijks veel evenementen en congressen waar onderzoekers en docenten elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen delen. Deze evenementen zijn bijvoorbeeld het NRO Congres en het Comenius Festival, die beide uitstekende gelegenheden zijn om te leren over actueel onderzoek en om gelijkgestemde onderzoekers te ontmoeten die toekomstige samenwerkingspartners kunnen worden.

Spreker
Meer informatie

Als je meer wilt weten over CLI Fellowships, bezoek dan de website! Hier vind je informatie over hoe je je kunt aanmelden voor een fellowship en over lopende en eerdere fellowshipprojecten.

Wil je meer weten over het NRO? Bezoek dan hun website

Gerelateerde links
Meer CLI nieuws

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen