Danielle Remmerswaal onderzoekt het welzijn onder studenten, en geeft ook handvatten

Strategy2024 interview

Hoe is het eigenlijk gesteld met het welzijn van onze studenten? Eind 2019 werd dr. Danielle Remmerswaal, universitair docent klinische psychologie aan ESSB (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences), gevraagd of ze academic lead wilde zijn bij een studentenwelzijn-programma. Kort nadat ze hiermee begon, brak de coronacrisis uit. Er is meer angst en stress dan normaal onder studenten, vertelt ze, maar er zijn ook oplossingen.

Wat doe je precies?

“Samen met dr. Boffo heb ik de academische leiding over een groot studentenwelzijn-project. We begonnen met de situatie in kaart te brengen. Hiervoor vroegen we studenten en studieadviseurs: welke problemen spelen er, waar hebben studenten behoefte aan? Toen we net begonnen waren, begon de coronacrisis. In dezelfde periode werd ons team versterkt met vijf nieuwe medewerkers: dr. Rianne van der Zanden als programmamanager en Tajda Laure, Camila Villegas, Djameela Dulloo en dr. Robin Eijlers als onderzoekers en projectleiders.”

Wat is het doel van het project?

“Er wordt binnen de faculteiten van alles gedaan aan studentenwelzijn, maar het is soms moeilijk te vinden. We willen daarom een heldere zorgketen creëren binnen de universiteit voor alle studenten. We richten ons op: preventie, tijdige signalering van problemen, het bieden van support en tot slot doorverwijzing indien nodig. Het uiteindelijke doel is het welzijn van studenten versterken. Onze visie is dat succesvol studeren niet alleen betekent: hoge cijfers halen, of letterlijk succes in de studie. Maar dat het ook over andere dingen gaat, zoals persoonlijke groei of veerkracht.”

En, hoe gaat het met onze studenten?

“In 2020 is de eerste Student Wellbeing Monitor gelanceerd die door ongeveer 10% van alle EUR-studenten is ingevuld. De resultaten laten zien dat veel studenten het zwaar hebben. Opvallend is dat er veel angstklachten zijn, bij zo’n 70 procent van de studenten. Daarnaast kwam naar voren dat bijna de helft van de studenten matige tot ernstige stemmingsklachten laat zien en bijna 70% van de deelnemende studenten ervaart een hoger dan normaal stressniveau. De oorzaak die daarbij als vaakst wordt genoemd is 'studiestress'. Eenzaamheid speelt ook een rol. Logisch: het leven van studenten is normaal gesproken veel socialer dan het het afgelopen jaar was. Maar ook vóór Covid speelden eenzaamheid, verhoogde stress en angst bij sommige studenten al een rol."

De studenten monitor loopt de komende drie jaar tijdens de eerste maanden van elk academisch jaar door. Het doel daarvan is om informatie te verzamelen over de algemene gezondheid en het welzijn van studenten door de jaren heen, tijdens en na de COVID-19 pandemie.

“We zien dat veel studenten het zwaar hebben"

Welke vormen van hulp en support zijn er?

“Ten eerste willen we de drempel om hulp te zoeken, verlagen. Er worden namelijk al best veel services aangeboden. Eén van de dingen die we hebben opgezet, is het Student Wellbeing Platform (interne link op MyEUR). Daarop kunnen studenten informatie, tips en initiatieven vinden. We hebben nu de digitale versie van de Living Room (totdat deze weer open mag). Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar de Student Wellbeing Weeks. En we bieden voor alle studenten aan de EUR e-coaching aan; studenten kunnen professionele online-coaching aanvragen met psychologen Siggy (Mentaal Beter, interne link op MyEUR)."

"In de eerste weken kwamen er meer dan 100 aanvragen voor gesprekken. Ook zijn wij een samenwerking aangegaan met de studenten chatlijn Frisse Gedachtes (interne link op MyEUR). Je kunt van deze lijn gebruikmaken als je de uitdagingen van het studentenleven voelt of als je gewoon met iemand wilt praten. We zijn hiernaast bezig met e-health-specialisten en designers om digitale tools te ontwerpen, waarmee studenten hun veerkracht en stressmanagementvaardigheden kunnen versterken.” 

“Er is hulp en ondersteuning voor álle studenten!”

En wat kunnen we doen om de situatie – en het welzijn van studenten – te verbeteren?

“Wij vinden het belangrijk dat de EUR de omslag maakt van studie-succes naar student-succes: het gaat niet alleen om academisch succes, maar ook om persoonlijke ontwikkeling en welzijn. We zien op de universiteit een enorm hoge prestatiedruk en perfectionisme onder studenten. Maar ik zou zeggen: gun jezelf ook tijd om aan persoonlijke groei en veerkracht te werken. Daar heb je de rest van je leven baat bij. En het is belangrijk dat we de schaamte rondom het thema angst of stress wegnemen. We willen dat iedereen weet: er is écht hulp. Je hoeft ook geen serieuze angststoornis te hebben, voordat je om hulp vraagt. Iedereen kan een slechte week of een slechte maand hebben, of veel last hebben van deze coronacrisis. Er is hulp en ondersteuning voor alle studenten. Maak er gebruik van!” 

Universitair Docent
Meer informatie

Onze strategie biedt de ruimte voor iedereen om bij te dragen aan positieve maatschappelijke impact. Waar nodig zetten we nieuwe projecten op om onze doelen te bereiken. Kijk voor meer informatie over Strategie 2024 op de pagina van strategie naar praktijk.

Gerelateerde content
Onderzoeker van SYNC Lab vragen aandacht voor het mentale welzijn van jongeren. Met name bepaalde groepen jongeren worden niet gehoord of gezien.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen