De data doen het niet

De data doen het niet

Met het uitspreken van haar rede ‘De data doen het niet’ op 2 februari 2018 aanvaardt prof.dr. Antoinette de Bont het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Sociologie van innovaties in de zorg’ bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). ESHPM en De Bont willen een brug slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk door vorm te geven aan innovaties in de organisatie van zorg.

De Bont onderzoekt de inbedding van innovaties in de dagelijkse praktijk van zorg en beleid. Technisch is al veel mogelijk, maar als iets niet goed ingebed is, komt het langzaam of zelfs niet tot stand.

E-health
E-health is hiervan een goed voorbeeld. Soms verwachten we teveel van digitale data in de zorg. Een innovatie komt niet automatisch tot stand door data, maar omdat dankzij data zorgverleners beter gaan samenwerken, managers de zorg continu kunnen verbeteren en patiënten de regie kunnen nemen. De data doen dit alles niet. De Bont: “Ik wil begrijpen waarom de data het niet doen. Ik gebruik daarvoor drie provocerende gedachtenexperimenten die ons ongemak met data illustreren en nieuwe richtingen geven om data werkzaam te maken”.

Over prof.dr. Antoinette de Bont
Met ingang van 1 februari 2017 is prof.dr. Antoinette de Bont bijzonder hoogleraar ‘Sociologie van innovaties in de zorg’ bij ESHPM aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Bont is vanaf 2000 verbonden aan ESHPM, en sinds 1 mei 2016  als onderzoeksdirecteur.

Verder is De Bont programmadirecteur van de European Master in Health Economics & Management. De Bont studeerde en promoveerde aan de Universiteit.Van 1997 tot 2000 deed zij onderzoek voor het College Toezicht Sociale Verzekeringen naar de protocollering van de medische beoordeling bij arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Wouter Kleijheeg, afdeling marketing & communicatie ESHPM, via T (010) 408 8878, M 06 38 73 98 13 E communicatie@eshpm.eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief.