Drie nieuwe CLI Fellows die het onderwijs zullen verbeteren en innoveren

We hebben onlangs drie nieuwe Fellows naar de Gemeenschap voor Learning & Innovation: Tim Benning (ESE), Jurgen Damen (Erasmus MC) en Léonie Ridderstap (ESHCC). Momenteel zijn meer dan 30 CLI Fellows actief in projecten om het onderwijs te vernieuwen, en in onderzoeken dat bijdraagt aan evidence-based innovatie.

We willen de nieuwe Fellows feliciteren met hun nieuwe onderzoeksprojecten. Hieronder leest u meer over hen en hun projecten.

Tim Benning - Hoe kan ik meeliftgedrag verminderen? Het opstellen van een checklist ter ondersteuning van het ontwerp van groepsprojecten.

Tim Benning is een econoom met een MSc-graad (2006) en een PhD-graad (2011) in Marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een eerste graad in het onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2017). Hij heeft onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van bedrijfseconomie (marketing) en gezondheidseconomie. Momenteel is hij docent (van de tutoracademie) bij de afdeling toegepaste economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als CLI Fellow onderzoekt Tim hoe meeliftgedrag kan worden verminderd.

Stel dat u een groepsproject wilt aanmaken. Waar begin je? In dit project wil Tim cursuscoördinatoren ondersteunen bij het opzetten van groepsprojecten door een checklist te ontwikkelen die rekening houdt met drie belangrijke criteria: (1) uitvoerbaarheid (d.w.z. huidige regels en gangbare praktijk bij de EUR), (2) de waarschijnlijkheid van verminderd meeliften, en (3) de verwachte acceptatie door studenten. Om deze checklist compleet te maken heeft Tim interviews met programma- / vakcoördinatoren en studenten van de EUR. Verder zal hij een literatuurstudie uitvoeren naar methoden om meeliften te verminderen en de voorkeuren van studenten voor verschillende groepsprojecten onderzoeken door middel van een discreet keuze-experiment. Koerscoördinatoren kunnen de checklist gebruiken om algemeen aanvaarde groepsprojecten te maken die meeliften tot een minimum beperken.

Léonie Ridderstap - Er zijn er twee nodig: de rol van coregulering bij het ontwikkelen van zelfregulerende leervaardigheden van studenten

Léonie Ridderstap is Learning & Innovation Consultant bij de ESHCC en onderwijsonderzoeker. Ze biedt didactische expertise aan ESHCC-docenten en schoolmanagement op het gebied van onderwijsinnovatie, en werkt nauw samen met onderwijzend personeel om educatieve interventies te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Als CLI Fellow onderzoekt Léonie de rol van coregulering bij het ontwikkelen van zelfregulerende leervaardigheden van studenten.

Effectief studiegedrag is cruciaal voor academisch succes, maar om een ​​zelfregulerende leerling te worden, hebben studenten ondersteuning nodig. Zowel in de klas als tijdens zelfstudie. Het doel van dit onderzoeksproject is om te onderzoeken hoe het studiegedrag van leerlingen kan worden ondersteund. Het huidige project onderzoekt of co-regulering - door verschillende bronnen van ondersteuning in de leeromgeving aan te bieden - studenten aanmoedigt om zelfregulerende leerlingen te worden. Bevindingen dragen bij aan professionaliseringsactiviteiten van docenten en de ontwikkeling van ontwerpprincipes voor de effectieve instructieondersteuning van zelfregulerend leren

Jurgen Damen - Het functioneren en de leeropbrengst van de 'clinical challenge tool' in Geneeskunde Bachelor 3

Jurgen Damen is docent klinisch redeneren aan het Erasmus MC. Het aanleren van klinische vaardigheden in de Geneeskunde Bachelor neemt een prominente plaats in. Deze studenten hebben beperkt contact met pathologische geluiden. Daarom maakt het Erasmus MC gebruik van de innovatieve Clinical challenge app.

Jurgen Damen onderzoekt hoe de learning analytics van deze app zich verhouden tot de leerresultaten van de studenten. Hij onderzoekt of de learning analytics docenten kan helpen om adaptief onderwijs te realiseren. Daarnaast onderzoekt hij of deze onderwijsvernieuwing ingezet kan worden als toetsinstrument bij de vaardigheidstoets. Hier leggen studenten een proeve van bekwaamheid af voordat ze de klinische fase ingaan.

Meer informatie

Lees meer over de huidige Fellows op www.eur.nl/fellowships.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen