Een duik in de wereld van generatieve AI en het gebruik van ChatGPT binnen het universitair onderwijs

In november 2023 presenteerden Chris Müller en Welmoed van Deen, docenten aan Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) tijdens een Network Lunch van de Community for Learning & Innovation (CLI) over hun ervaring met AI. In de snel ontwikkelende wereld van onderwijs en technologie besloten zij te experimenten met generatieve kunstmatige intelligentie (GAI) binnen hun vak. Hoe hebben zij dit gedaan? Door ChatGPT op een slimme manier te implementeren in de opdrachten van hun vakken.

De eerste ontmoeting met ChatGPT

Chris Müller heeft een achtergrond in biologie, een PhD in Human Movement Science en doceert aan Erasmus University College (EUC) in de vakgebieden neurowetenschappen en musicologie. Zijn eerste ontmoeting met generatieve AI was in de vorm van ChatGPT. Direct na de lancering van ChatGPT raakte hij geïnteresseerd in de bot en begon hij met experimenteren. Als eerst vroeg hij om het allerlekkerste Hummus recept. Het antwoord dat ChatGPT gaf was voor hem geen nieuwe informatie. Toch wist het zijn interesse verder aan te wakkeren. Müller was op dit moment bezig met het voorbereiden van zijn vak. Hij las essays over ChatGPT en zag in dat het lastig te verbieden was. “ChatGPT moest een plek krijgen binnen mijn vak en er was geen reden om het niet te doen, dus besloot ik het te implementeren”, vertelt Müller

CLI - Chris Muller
Chris Müller

Experimenteren met ChatGPT in het onderwijs

Om ChatGPT te testen binnen zijn vak, kwam Müller met een opdracht waarbij studenten verplicht waren om de chatbot te gebruiken voor het schrijven van de inleiding van een wetenschappelijk artikel, en vervolgens op het gebruik te reflecteren. Daarnaast moesten studenten minstens drie feitelijke onjuistheden aanwijzen in de teksten die de chatbot had gegenereerd. Aan deze reflectie hing ook een deel van een cijfer vast. Hoewel er veel interesse was, merkten de studenten op dat er veel obstakels waren. Een van de uitdagingen was de inconsistentie in gegenereerde tekst, deze klopte vaak niet en had ontbrekende, niet bestaande of irrelevante verwijzingen. Studenten schreven uitgebreide reflecties over deze ervaringen. Als deze reflecties niet een onderdeel van het cijfer waren geweest, waren studenten lang niet zo kritisch geweest op de gegenereerde tekst van ChatGPT. Na deze ervaringen besloot Müller om ChatGPT ook te integreren in zijn andere vakken, zij het op meer vrijwillige basis.

Reflecteren op ChatGPT

Bij het evalueren van de integratie van ChatGPT in zijn vakken, heeft Müller enkele opvallende observaties gemaakt. Zo deelde hij zijn gedachten over het voeden van het model en de ethische overwegingen rond het gebruik van AI. Hij benadrukt dat elke boodschap die je invoert in generatieve AI, meegenomen wordt in het verder ontwikkelen van het model. Dit leidde tot discussies over auteursrecht. Tijdens de voorbereiding worstelde Müller ook met het deel van de opdracht die hij bereid was op te offeren ten behoeve van ChatGPT. 

Een opvallend resultaat was de lage respons van studenten bij het gebruik van ChatGPT in een ander (programmeer) vak. Veel van hen gaven aan dat het gebruik van ChatGPT te veel inspanning vroeg voor hun opdracht, omdat ze de fouten zelf uit het antwoord moesten filteren. Hierdoor gebruikten sommige studenten de chatbot liever niet. Bovendien constateerde Müller dat sommige studenten ChatGPT juist bleven gebruiken buiten de opdracht om, wat resulteerde in onbedoeld plagiaat. Dit zijn belangrijke overwegingen voor docenten die misschien ChatGPT in hun onderwijs willen implementeren.

Welmoed van Deen
Welmoed van Deen

De inzet van AI in Gezondheidswetenschappen

Welmoed van Deen, docent aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM), nam een andere benadering in haar vak. Ze ontwierp een groepsopdracht waarin studenten AI mochten gebruiken voor een stakeholderanalyse, met enkele beperkingen en de verplichting om hun keuzes te verantwoorden. Volgens Van Deen waren er weinig klachten van studenten en leek het gebruik van AI in de opdracht geen groot probleem te zijn. Dit ondanks de mogelijkheid dat de bot foutieve inzichten zou kunnen genereren. Op basis van haar evaluatie bleek dat de cijfers van studenten die ervoor kozen om AI te gebruiken er niet per se hoger of lager van werden. Desondanks benadrukt Welmoed wel dat ze komend jaar enkele wijzigingen in haar vak wil aanbrengen, rekening houdend met de nieuwe versie van ChatGPT.

Toekomstige stappen

Aankomend jaar integreert Chris Müller ChatGPT opnieuw in het vak neurowetenschappen. Een aantal aanpassingen neemt hij wel mee. Zo gaat hij reflectiemomenten plannen tijdens de lesactiviteiten om de voor- en nadelen te bespreken van het gebruik van ChatGPT. Ook zal de opdracht een iets andere vorm krijgen, want feitelijke onjuistheden moeten identificeren uit de uitkomsten die de chatbot geeft zal moeilijker worden naarmate ChatGPT steeds nieuwere, betere versies krijgt.

Müller moedigt andere docenten zeker aan om een vorm van generatieve AI te gebruiken binnen hun vak. “In het begin is het eng, het is even slikken. De antwoorden die eruit komen lijken heel sterk en overtuigend maar als je er kritisch naar kijkt zitten er ook genoeg fouten in”, vertelt Müller. Het gebruik van Generatieve AI in het onderwijs blijft een experimentele reis, waarbij docenten nieuwe uitdagingen en kansen ontdekken. Het delen van ervaringen en reflecties, zoals Chris en Welmoed hebben gedaan, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het groeiende gebruik van Generatieve AI in het onderwijs. 

Meer informatie

Wil jij ook je ervaringen met het implementeren van generatieve AI in het onderwijs delen? Of ben je op zoek naar handvaten? Neem dan een kijkje op de pagina 'AI tools in education'.

Gerelateerde links
More CLI news

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen