The effect of N=N on study performance, motivation and student characteristics

CLI Onderzoeksprojecten
Rob Kickert

Rob concludeert in zijn proefschrift ‘Raising the bar’ dat het stellen van hogere standaarden de studievoortgang, tentamencijfers, zelfregulatie en motivatie van studenten lijkt te verhogen.

Vanaf 2011 verhoogde de Erasmus Universiteit Rotterdam bij alle faculteiten de standaarden van het Bindend Studieadvies (BSA), onder de noemer Nominaal is Normaal (N=N). Rob Kickert concludeert in zijn proefschrift ‘Raising the bar’ dat het stellen van hogere standaarden de studievoortgang, tentamencijfers, zelfregulatie en motivatie van studenten lijkt te verhogen. Hij waarschuwt echter ook voor de risico’s van hogere standaarden: wanneer tentamens niet voldoende overeenkomen met leerdoelen zijn de prestaties weliswaar beter, maar wordt er minder geleerd.

Opbrengsten

Kickert, R. (2020). Raising the Bar: Higher education students’ sensitivity to the assessment policy. [Doctoral Thesis, Erasmus University Rotterdam]. Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 

Lees het proefschrift hier.

Meer informatie

Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van het vierjarig onderzoeksprogramma naar onderwijskwaliteit en studiesucces. De CLI financieert een deel van deze onderzoeksprojecten. Bekijk meer.

Gerelateerde content
CLI Fellow Rob Kickert researches het optimaliseren van PA, zowel wat betreft de motivatie van studenten als de besluitvorming binnen EMPO.
Rob Kickert

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen