Erasmus Universiteit behaalt doelstellingen hoofdlijnenakkoord

Verbetering van het studiesucces, internationalisering van het onderwijs, versterken van toponderzoeksgroepen; drie van de ambities uit 2012 die de Erasmus Universiteit Rotterdam de afgelopen jaren heeft weten te realiseren. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015, dat onlangs is gepubliceerd. De ambities waren vastgelegd in de prestatieafspraken met de overheid. 

In 2012 spraken de universiteiten en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen een hoofdlijnenakkoord af om zo te komen tot verbetering en profilering van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. De afgelopen drie jaar heeft de Erasmus Universiteit hard gewerkt aan het realiseren van een reeks concrete ambities op dat vlak.

Aan het eind van de termijn van het akkoord (eind 2015) is de conclusie dat de Erasmus Universiteit erin is geslaagd de ambities uit 2012 te realiseren. Een aantal belangrijke resultaten:

  • Sterke verbetering studiesucces: activerend onderwijs is breed ingevoerd, 80% van de studenten behaalt nu binnen vier jaar een bachelordiploma (5% boven de afspraak)
  • Onderzoek: 40 miljoen euro extra vrijgemaakt binnen de universiteit voor toponderzoeksgroepen
  • Internationalisering onderwijs: aandeel internationale studenten is gestegen tot bijna 20 procent
  • Meerwaarde Leiden-Delft-Erasmus alliantie: negen actieve centres, talrijke onderwijsinitiatieven en grote internationale subsidies die binnen zijn gehaald
  • Valorisatiebeleid: oprichting Erasmus Centre for Valorisation en verankering valorisatie in HR-beleid 
  • Versterking van relatie met de stad: gezamenlijke merkalliantie ‘Make it happen’ en zes actieve kenniswerkplaatsen 

Opvang vluchtelingen
Naast de prestatieafspraken behoren tot de opvallendste gebeurtenissen in 2015 ‘Het Goede Gesprek’ (afspraken over de rol en waardering van medezeggenschap), de start van een MOOC over Econometrie, de opening van Polak Building en de benoeming van Hanneke Takkenberg tot ‘Chief Diversity Officer’. Ook startte de renovatie van de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast werden in september meer dan 200 vluchtelingen opgevangen in het sportcomplex van Erasmus Sport.

Het totaal aantal ingeschreven studenten steeg vorig jaar van 24.820 tot 26.212 (waarvan meer dan 5.100 internationale studenten). Ook het aantal promoties is toegenomen, met 20 tot 374. Tenslotte staat de Erasmus Universiteit er financieel gezond voor.

Lees hier het volledige jaarverslag.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010)  4081216 of E press@eur.nl