Erasmus Universiteit bereidt implementatie Strategie 2024 voor

De afgelopen vier jaar heeft de universiteit een sterke ontwikkeling doorgemaakt, die onlangs kon worden afgesloten met een breed gedragen nieuwe strategie voor de instelling. De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit heeft zich in samenspraak met het College van Bestuur en de interne stakeholders beraden op de uitdagingen voor de universiteit de komende jaren, regionaal en landelijk en op de implementatie van de nieuwe strategie. De nieuwe strategie is voor de Raad van Toezicht ook een moment van bezinning over welk type bestuur deze nieuwe strategie vraagt.

Bestuursvoorzitter Kristel Baele wil die ontwikkeling niet in de weg staan en ruim baan bieden aan de uitkomsten ervan. De Raad van Toezicht en mevrouw Baele hebben daarom in goed overleg besloten dat zij niet voor een tweede termijn als Collegevoorzitter aan de Erasmus Universiteit verbonden zal blijven.

De Raad van Toezicht is mevrouw Baele zeer dankbaar voor de versterking van de universitaire koers. Met het vaststellen van Strategie 2024 is de universiteit uitstekend voorbereid op de toekomst en kiest de EUR voor maatschappelijke impact als een belangrijk kenmerk van de universiteit. Met de organisatie en stakeholders is de nieuwe koers voor de Erasmus Universiteit op een onderscheidende wijze ontwikkeld en groot draagvlak gesmeed.

Bestuursvoorzitter Kristel Baele heeft de regionale samenwerking van de universiteit versterkt onder andere als voorzitter van de Leiden-Delft-EUR alliantie. Als portefeuillehouder Internationalisering leverde zij een belangrijke bijdrage in de landelijke beleidsontwikkeling en wist ze de universiteit Europees beter te verankeren. Daarnaast is zij van betekenis geweest voor de interne organisatie, doordat zij zowel in de bedrijfsvoering als in de werving van sleutelfuncties een meer robuuste organisatie heeft neergezet.

Kristel Baele zegt: “Ik heb vier jaar met liefde en passie de Erasmus Universiteit Rotterdam gediend. Het waren mooie en intensieve jaren, waarin veel is gebeurd en ik samen met anderen de universiteit naar een volgende fase heb gebracht. Een tijd ook van persoonlijke en professionele groei. Ik dank alle collega’s voor de plezierige samenwerking en de inspiratie en de Raad van Toezicht voor het in mij gestelde vertrouwen. Voor mij is de tijd aangebroken voor een nieuwe stap. lk wens onze prachtige Erasmus Universiteit een mooie toekomst.”

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, +31 10 4081216 or press@eur.nl

Gerelateerde links
Profiel Kristel Baele
Strategie 2024

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen