Erasmus Universiteit in gesprek met Japanse topuniversiteiten

Collegevoorzitter Kristel Baele bezoekt van 9 tot en met 12 oktober met een EUR-delegatie een aantal vooraanstaande universiteiten in Japan. Reden voor het bezoek is het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het aanhalen van de bestaande banden. Baele bespreekt vooral de mogelijkheden op het gebied van onderwijs(innovatie) en onderzoek. Ook organiseert de Erasmus Universiteit samen met Kyoto University de seminar ‘Localisation: the local in the global’. Naast de universiteiten brengt Baele ook een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Tokyo.

“Vanuit de Erasmus Universiteit werken we al jaren nauw samen met een aantal vooraanstaande universiteiten in Japan. Onder andere op het gebied van internationalisering van studenten en staf. Wij willen deze bestaande banden uitbouwen en nieuwe samenwerkingen aangaan op het gebied van (onderwijs)innovatie en onderzoek,” aldus Kristel Baele.

Kristel Baele gaat tijdens haar bezoek daarom in gesprek met voorzitters en medewerkers van de volgende universiteiten: Kyoto University, Tokyo University, Waseda University, Keio University en Ritsumeikan University.

Seminar over Glocalisation

Op de eerste dag van het bezoek organiseren professoren Ben Wubs en Jos de Mul de seminar ‘Localisation: the local in the global’ namens de Erasmus Universiteit. Ook alumni zijn uitgenodigd. Tijdens een aantal korte lezingen worden zowel de lokale als de wereldwijde aspecten in een aantal industrieën belicht, zoals de game industrie en de modewereld.

Society 5.0

Een ander thema waarover wordt gesproken is ‘Society 5.0’: de nieuwe, mensgerichte samenleving in Japan waarin economische vooruitgang hand in hand gaat met het oplossen van sociale problemen. Dit moet worden bereikt door onder meer de fysieke ruimte te integreren met cyberspace. Society 5.0 heeft veel raakvlakken met nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarin het creëren van positieve maatschappelijke impact centraal staat.

“Society 5.0 heeft ook raakvlakken met het vierde Erasmus Initiative dat nu wordt opgezet en zich richt op de analyse van de maatschappelijke impact van disruptieve digitale technologie. Er liggen dus veel kansen om samen te werken en krachten te bundelen op dit terrein,” aldus Kristel Baele.